Új szabályozás az iparűzési adóval kapcsolatban

Újraszabályozták a helyi iparűzési adó bevallási és befizetési rendjét

A 2010. évi LVII. törvény 2010. június 29-ei hatállyal módosította a helyi iparűzési adóval kapcsolatos törvényeket.

A módosítás lényege, hogy a helyi iparűzési adóval kapcsolatos adóztatás, és az ehhez kapcsolódó ügyintézés 2010. június 29-ei hatállyal visszakerült a helyi önkormányzatokhoz.

Így mind az állandó, mind az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységgel kapcsolatos bejelentési, bevallási kötelezettséget, valamint az adófizetést 2010. június 29-étől már ahhoz a helyi önkormányzati adóhatósághoz kell teljesíteni, amelynek területén az adózó székhellyel vagy telephellyel rendelkezik, illetve amelynek területén az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységet folytatni kívánja.
Megalkotásra kerültek az ehhez kapcsolódó részletszabályok, amelyek jelentősen eltérnek attól az állami adóhatósági gyakorlattól, amelyek az elmúlt félévben kötelezőek voltan a vállalkozások részére helyi iparűzési adó vonatkozásában is.

Az adózóknak az elmúlt fél évben, 2010. január 1-jétől 2010. június 28-áig az állami adóhatósághoz kellett bejelenteni a vállalkozások megalakulását, székhely változását, új telephely létesítését, tevékenység megkezdését vagy befejezését, cég alakulását, megszűnését (felszámolás, végelszámolás, átalakulás, beolvadás, stb.) illetve az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységet.

A 2009. évre vonatkozó 2010. május 31-ai határidejű bevallást és befizetés, illetve visszaigénylést, valamint a március 15-ei 2010. évi első előleg befizetését még a helyi önkormányzathoz kellett teljesíteni, tehát ebből adódóan az adózók még nem léptek kapcsolatba az állami adóhatósággal. (A második előleg befizetését 2010. szeptember 15-én már az állami adóhatósághoz kellett volna teljesíteni, de erre a törvénymódosítás miatt már nem kerül sor, hanem ezt is értelemszerűen az önkormányzati adóhatósághoz kell majd befizetni).

A szeptember 15-én fizetendő adóelőlegről az önkormányzat a törvényi változás miatt már nem adott ki fizetési meghagyást (nem is fog ezentúl sem).
A második félévre fizetendő adóelőleg összegét a 2009. évről benyújtott adóbevallásban saját maga az adózó (könyvelő) állapította meg, csak úgy, mint a 2011. március 15-ig fizetendő előleget is.
Az adóhatóság szeptember hónapban egyenlegközlőt küld, melyben szerepeltetni fogjuk a szeptember 15-ig fizetendő iparűzési adóelőleg összegét is.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az önkormányzatok nem az állami adóhatóság által rendszeresített nyomtatványokat alkalmazzák, így az állami adóhatóság honlapjáról letölthető nyomtatványok 2010. június 29-től már csak egy speciális esetben használhatók: az adózónak az adóhatóság értesítése alapján javítania kell a 2010. június 28-áig benyújtott hibás bevallást.

Adóhatóságunk iparűzési adóval kapcsolatos nyomtatványai községünk honlapjáról letölthetők (a nyomtatványok címszó alatt vannak).
A nyomtatványok két féle formátumban találhatók meg a honlapon: kitölthető, a program által ellenőriztethető PDF formátumban, melyet az kitöltés és az ellenőrzés után ki kell nyomtatni és aláírva lehet hatóságunkhoz megküldeni,
másrészt a DOC formátumú nyomtatványt ki lehet nyomtatni, majd azt kitöltve, aláírva lehet hozzánk eljuttatni.

További változás, mely az elévülési idő újraszabályozására vonatkozik:
A 2010. évi LVII. törvény hatályon kívül helyezte a 2009. évi LXXVII. törvény helyi iparűzési adóra megalkotott speciális elévülési idő előírását, tehát a helyi iparűzési adóra is az öt éves általános elévülési időt kell alkalmazni. (Azaz megszűnt az a szabály, hogy a helyi iparűzési adó vonatkozásában a 2010. január 1-jét megelőző adó megállapítási időszakokat érintő az adó megállapításához való jog legkésőbb 2011. december 31-én elévül)

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét!

Adóügyekben továbbra is állok szíves rendelkezésükre személyesen ügyfélfogadási időben a hivatal 1. számú irodájában, vagy telefonon a 06-29-335-161 számon.

Tisztelettel:

Török Ildikó
adóhatósági főmunkatárs

honlapkészítés: dupai