Hirdetmény

Hirdetmény

A Magyar Köztársaság Elnöke a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását
2010. október 3-ra
(vasárnapra) tűzte ki.

A szavazás 6.00. órától 19.00. óráig tart.

A választói névjegyzék
A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről 2010. augusztus 19-ig kapnak értesítést.
A névjegyzék 2010. augusztus 18-tól augusztus 22-ig tekinthető meg a polgármesteri hivatalban.

Ajánlás
A választópolgár ajánlási jogával 2010. szeptember 3-ig ajánlószelvényének átadásával élhet.

A szavazás
A választópolgár személyesen, lakóhelyén szavazhat.
Az a választópolgár, aki 2010. június 16-ig tartózkodási helyet létesített, igazolással tartózkodási helyén szavazhat.
Igazolást ajánlott levélben 2010. szeptember 28-ig,
személyesen vagy meghatalmazott útján 2010. október 1-jén 16.00. óráig lehet kérni a lakóhely szerint illetékes jegyzőtől.

Részletes tájékoztatásért a polgármesteri hivatalban a választási irodához lehet fordulni.

Választási Iroda

Tájékoztató honlap: www.valasztas.hu

honlapkészítés: dupai