Intézkedések a fertőző baromfi betegségek kapcsán

Tisztelt Baromfitartó!

Tájékoztatom, hogy a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Főosztályától kapott értesítések szerint Magyarország déli területén, Csongrád megyében Newcastle-betegséget (baromfi pestis), Bács-Kiskun megyében madárinfluenzát állapítottak meg a baromfiban.
Mivel ezek a betegségek nagy fertőzőképességgel rendelkeznek, ezért minden baromfiállomány esetében a legszigorúbb járványvédelmi intézkedéseket kell életbe léptetni annak érdekében, hogy a járvány ne terjedhessen szét további baromfitartó telepekre is.
Kérjük, ha állományával kapcsolatosan gyanús tüneteket észlel, hívja először ellátó állatorvosát, vagy annak esetleges akadályoztatottsága esetén a Pest megyei Állategészségügy készenléti telefonszámát: 06-20/556-29-66.
A védekezés szempontjából fontos, hogy Ön mindenről pontos nyilvántartást vezessen a telepre beszállított állatok, termékek, stb. eredete, illetve a telepről kiszállított, vagy eladott állatok, termékek rendeltetési helye (név, cím, telefonszám), a telepen megfordult személyek elérhetősége. Az adatok lehetővé teszik a fertőzés útjának nyomon- követhetőségét. Felszólításra ezeket az adatokataz állategészségügyi hatóság (hatósági állatorvos) részére be kell mutatni.
A járvány terjedése szempontjából szerepet játszhatnak a takarmányszállító járművek is. Ha megoldható, inkább ne hajtsanak be az állattartó telepre, vagy ha ez elkerülhetetlen, akkor csak a jármű teljes, és a gépkocsivezető személyi fertőtlenítését követően.

Dr. Rudó József
kerületi főállatorvos

Jó tanácsok:
- A takarmányozást, itatást zárt, vagy fedett helyen oldjuk meg.
- Legyen rend, tisztaság.
- Gondoskodjunk a rendszeres kártevő- és rágcsálóirtásról.
- Ne engedjünk idegen személyeket, járműveket a baromfiállomány közé.
- Az állatok közé történő belépés előtt mossunk kezet, használjunk külön ruhát, csizmát.
- Ne adjunk kölcsön, és ne kérjünk állattartási eszközöket.
- Ne itassunk felszíni vizeket.
- Takarmányt csak ellenőrzött forrásból vásároljunk.

honlapkészítés: dupai