Helyi Választási Iroda Vezetői határozat

Ecser Község
Helyi Választási Iroda Vezetője
2233 Ecser, Széchenyi u. 1.
Telefon: 29/335-161 Fax: 29/335-416

Szám: 3641/2010. Tárgy: A helyi önkormányzati
képviselők választásán
megszerezhető mandátumok
számának meghatározása

1/2010. (VII. 12.) HVI
HATÁROZAT

A helyi önkormányzati képviselők választásán megszerezhető mandátumok számának meghatározásáról

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve. ) 102. § (1) bekezdése, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 24. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Ecser községben a helyi önkormányzati képviselők választásán a megszerezhető mandátumok számát az alábbiak szerint állapítom meg:

Egyéni listás választási rendszerben a megszerezhető mandátumok száma: 6

E döntés ellen a Ve. 102. § (3) bekezdése szerint a döntést követő 2 (kettő) napon belül a Pest megyei Területi Választási Iroda Vezetőjéhez kifogással lehet fordulni. A döntés ellen a Ve. 9. § (1) bekezdésében foglaltak megsértésére hivatkozással terjeszthető elő kifogás. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. július 15-én 16.00. óráig megérkezzen a Pest megyei Területi Választási Iroda Vezetőjéhez (1052 Budapest, Városház u. 7.) A kifogás benyújtása illetékmentes.

INDOKOLÁS

Az Övjt. 24. § (2) bekezdése értelmében a választási iroda vezetője e törvény hatálybalépést követő 30 napon belül megállapítja és közzéteszi a megszerezhető mandátumok számát. A törvény 2010. június 14-én lépett hatályba.

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által közölt adatok alapján Ecser község lakosságszáma 2010. január 1-jén 3636 fő.

Az Övjt 4. §-a szerint a 10.000 vagy ennél kevesebb lakosú település – egyéni listás választási rendszerben – egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma 1000 lakos felett 5000 lakosig 6 fő.
A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint állapítottam meg a megszerezhető mandátumok számát.

Határozatom az Övjt 4. § c) pontjában, a 24. § (2) bekezdésében valamint a Ve. 102. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseken alapul. A jogorvoslati lehetőséget és a tárgyi illetékmentességet a Ve 102. § (3) bekezdésében, illetve az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontjában foglalt rendelkezések biztosítják.

E határozatot Ecser Község Önkormányzatának hivatalos honlapján (www.ecser.hu) és a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján a mai napon közzéteszem.

Ecser, 2010. július 13.

Barta Zoltán
HVI vezető

honlapkészítés: dupai