Óvónői pályázat

Az óvónői állás határozott idejű, előreláthatólag 2013. április 30-ig szól, teljes munkaidős.
Az állás betöltésének feltétele:
Főiskolai végzettség, szakképzettség; magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, eü. alkalmasság; MS Windows felhasználói szintű ismeret.
Előnyt élvez az a pályázó, aki pályázatírói ismerettel, gyakorlattal rendelkezik.
Illetmény és juttatás: a Közalkalmazotti törvény szerint; valamint cafetéria és védőruha.
A pályázat beadásának módja és határideje:
Részletes szakmai önéletrajz; iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (ill. azt igazoló feladóvevény); Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik.
Postai úton: 2233 Ecser, Grassalkovich tér 4., vagy
e-mailban (ovoda1sz@monornet.hu) 2010. július 24-ig.
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. július 30.
A munkakör legkorábban 2010. augusztus 30. napjától tölthető be.
A pályázatról bővebb felvilágosítás kapható Petneházi Tamásné óvodavezetőtől a 06-29/335-165 vagy a 06-70/363-1640 telefonon.

honlapkészítés: dupai