Új szemétszállítási közszolgáltató áll munkába

Tisztelt Ecseri Lakosok!

Ezúton is szeretnénk tájékoztatni Önöket arról, hogy új hulladékszállítási közszolgáltató kezdi meg tevékenységét településükön.
Az Önkormányzat által kiírt közbeszerzési pályázatot a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. nyerte meg, így 5 éves időszakra társaságunk jogosult arra, hogy elvégezze a lakossági kommunális hulladékok rendszeres begyűjtését és elszállítását.
Önkormányzati többségi tulajdonú közszolgáltatóként, hazánkban 6 megyében 215 településen végzünk hulladékszállítást. Munkatársaink többéves szakmai tapasztalattal rendelkező, felkészült szakemberek, a hulladékszállítást pedig korszerű, európai színvonalú járművekkel végezzük.
A vegyes kommunális hulladék szállítások minden héten, kedden, reggel 6.30. órától történnek, az első szállítási nap pedig 2010. június 1. (kedd)
A szelektív hulladékokat zsákban minden hónap utolsó péntekén gyűjtjük az ingatlanok elől.

Az önkormányzat helyi rendelete alapján a hulladékszállítás mindenki számára kötelezően igénybeveendő közszolgáltatás, így a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. az elkövetkező napokban minden ingatlantulajdonossal szerződést fog kötni. A szerződés nyomtatványt eljuttatjuk a címzettekhez és kérjük, hogy kitöltve, aláírást követően legkésőbb június 15-ig juttassák el a Rábai Miklós Művelődési Házba, az Általános Iskolába, az Andrássy utcai Óvodába, vagy a Polgármesteri Hivatalba, az ezeken a helyeken kihelyezett gyűjtőládákba. Amennyiben a szerződéskötéssel kapcsolatban bármilyen észrevétele, kérdése van, munkatársaink 2010. június 1-jén 8-12 óra között az ügyfélfogadási időben készséggel válaszolnak Önnek a Művelődési Házban.
A közszolgáltató a megkötött szerződések alapján minden kukaedényt regisztrációs címkével fog ellátni.

A közszolgáltatás tartalmi elemei a következők:
- heti 1 alkalommal történő kommunális hulladékgyűjtés,
- lomtalanítási hulladék elszállítása a kihelyezett konténerekből,
- szelektíven gyűjtött műanyag PET palackok, papírhulladék, alumínium üdítős és sörös dobozok ingatlanonkénti, zsákos elszállítása.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete által rendeletben meghatározott közszolgáltatás díját mindenkinek negyedévente kell megfizetni a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt által kiállított számla alapján, csekken, vagy a saját bankjuknál vezetett folyószámláról.

A közszolgáltató térítés ellenében biztosítani tud kukaedényeket, az erre vonatkozó igényeket szerződéskötéskor, vagy írásban kell jelezni.

A közszolgáltató ügyfélszolgálatot működtet a Rábai Miklós Művelődési Házban havonta egy alkalommal, minden hónap első keddjén 10-12 óráig.
A lakosság itt teheti meg észrevételeit a szolgáltatással kapcsolatban, rendezheti a számlázással kapcsolatos ügyeit, valamint bejelentheti az adatváltozásokat is.

A közszolgáltatás célja továbbra is, hogy településünk tiszta, élhető és rendezett legyen, ezért bármilyen észrevételük, kérésük van, kérjük, forduljanak bizalommal az önkormányzat vagy a közszolgáltató ügyfélszolgálati irodájához, ahol munkatársaink készséggel állnak rendelkezésükre.

Kaposvári Városgazdálkodási Zrt 7400 Kaposvár, Cseri u. 16.
Telefon: 82/528-960
Fax: 82/527-055

2021 Tahitótfalu, Szabadság u. 15.
Telefon/fax: 06-26/585-013 vagy 06-30/650-15-06

e-mail: kvgrt@kvgrt.hu
www.kvgrt.hu

honlapkészítés: dupai