Kisebbségi önkormányzati választói jegyzék

Tisztelt Választópolgárok!

Az országgyűlés elfogadta a kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi CXIV. törvényt.
A választópolgárok a kiküldött nyomtatványon kérelmezhetik a kisebbségi választói jegyzékbe való felvételüket. A nyomtatványt 2006. július 15-ig kell eljuttatni a Polgármesteri Hivatalba személyesen, vagy postai úton.
A kisebbségi önkormányzati választást akkor tűzi ki a Helyi Választási Bizottság, ha a településen az adott kisebbség választói jegyzékében szereplő kisebbségi választópolgárok száma a választás kitűzésének napján eléri a 30 főt.
Itt szeretnék reagálni azokra a rémhírekre, amelyek településünkön az utóbbi időben a kisebbségi választással kapcsolatban elterjedtek. Szeretném cáfolni, hogy bárkit is hátrány érhet azért, mert kérelmezi a választói jegyzékbe való felvételét. A választás során a személyes és különleges adatok kezelése mindvégig az adatvédelmi törvényeknek megfelelő módon történik. A kisebbségi választói jegyzék nem nyilvános. A kisebbségi választói jegyzék a szavazás eredményének jogerőssé válását követően haladéktalanul megsemmisítésre kerül.

Barta Zoltán
jegyző

honlapkészítés: dupai