2010. évi Közbeszerzési Terv

Közbeszerzési terv

Ajánlatkérő neve: Ecser Községi Önkormányzat
székhelye: 2233 Ecser, Széchenyi u. 1.
beszerzés éve: 2010.

Nemzeti értékhatárt elérő és meghaladó beszerzések

Beszerzés meghatározása, megnevezése
Beszerzés becsült értéke (nettó, e Ft.)
Beszerzés tervezett kezdete
Megjegyzés

1.Szent István u. aszfaltozása, csapadékvíz elvezetése
- Jókai u. felújítása,
- Művelődési Ház parkoló,
- I.sz. Óvoda parkoló,
- Széchenyi u. 29-31. parkoló
64.000 eFt 2010.07.01.

2. II. sz. Óvoda bővítése
24.000 eFt 2010.04.15.
beruházás

Szolgáltatás
A 2010. évi közbeszerzési tervet jóváhagyom:
Ecser, 2010. április 7.
Harazin István polgármester

honlapkészítés: dupai