Kéményseprési díjak

Pest megye Közgyűlésének 34/2009. (XII. 18.) Pm. rendelete a kéményseprő-ipari szolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 24/1996. (XII. 31.) Pm. sz. rendelet módosítására.

Pest megye Önkormányzatának Közgyűlése a kéményseprő-ipari szolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 24/1996. (XII. 31.) Pm. sz. rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. számú mellékletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § A rendelet 2. sz. melléklete helyébe a következő lép:
A kötelező kéményseprő-ipari szolgáltatások 2010. évi bruttó díjai:

1. Háztartási szabvány kémény:
Egyedi lakossági LKS, üdülő (gáz-vegyes) 1.474-Ft/év+25 % ÁFA
Egyedi lakossági LKS (gáz-vegyes) tartalék 842-Ft/év+25% ÁFA
Zárt égésterű LKS és KKS 3.070-Ft/év+ 25% ÁFA

2. Gyűjtő kémény:
Lakossági LKS és Közületi KKS 968-Ft/szint+ 25 % ÁFA

3. Központi kémények 60 KW felett 14.500-Ft/db + 25%ÁFA

4. Mászható kémények 5.500-Ft/óra + 25 %ÁFA

5. Megrendelésre kötelező munkák:
Kéményvizsgálatok 7.846-Ft/vizsgálat + 25% ÁFA
Kéményvizsgálat (központi) 22.150-Ft/egys. + 25% ÁFA
Kéményvizsgálat (turbós) 27.500-Ft/egys. + 25%ÁFA
Tervfelülvizsgálat 6.521-Ft/egys. + 25% ÁFA

A rendelet 2010. január elsejétől hatályos.

honlapkészítés: dupai