Húsvéti előkészületek

Nagyböjtben minden pénteken végigjárjuk a keresztutat, Krisztus szenvedésének történetét. Április 7-én, pénteken a 18.30-as szentmise után a fiatalok vezetésével lehet bekapcsolódni az imádságba a templomban.

Április 9-e nemcsak a szavazás napja, hanem virágvasárnap is. Ekkor ünnepli a katolikus egyház Jézus bevonulását Jeruzsálembe, szenvedésének helyére. A szentmise - melynek keretében barkaszentelés és passió is lesz - délelőtt 9. órakor kezdődik.

Április 13-a, Nagycsütörtök az utolsó vacsora emlékének ünnepe. Ezzel kezdődik a Húsvéti Szent Háromnap. A szertartás része az "oltárfosztás" és a harangok is elnémulnak (a népnyelv szerint Rómába mennek) és csak a feltámadás ünnepén szólalnak meg újra.

Április 14. Nagypéntek Jézus szenvedésének napja. A pap leleplezi a keresztet, majd újra hallhatjuk a passiót. A szertartás végén az Oltáriszentséget a szent sírhoz viszik, ahol szentségimádás kezdődik.

Április 15., Nagyszombat a föltámadás, Jézus győzelmének ünnepe. A liturgia része a tűzszentelés, a keresztvíz szentelése. Újra megszólal az orgona és a harangok. A mise végén gyertyás feltámadási körmenet zárja a szertartást.

Mindhárom nap este 7 órakor kezdődik a szentmise.

Húsvét vasárnapján (április 16.) két szentmise lesz délelőtt 8. és 10. órakor. A 8 órai mise után vidám húsvéti programmal várjuk a gyermekeket a templom melletti parkban.

honlapkészítés: dupai