Igazgatási ügyintéző álláshely hirdetés

Ecser Polgármesteri Hivatal határozatlan idejű közszolgálati jogviszony keretében igazgatási ügyintéző (gyámügyi és gyermekvédelmi, valamint hagyatéki igazgatási feladatok) állásra pályázatot hirdet.
Képesítési követelmény a 9/1995.(II.3.) Korm. rendelet I.sz. melléklet I.7. pont alapján főiskolai végzettség. További pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP ismeret, vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, közigazgatási versenyvizsga vagy a 126/2009.(VII.15.) Korm.rend. szerinti mentesség igazolása. (Mentesül a versenyvizsga letétele alól az, aki legalább ötéves közigazgatási gyakorlattal rendelkezik.)
Pályázat elbírálásánál előnyt jelent: önkormányzati, államigazgatási hatósági munkakörben szerzett tapasztalat,legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.
A pályázat benyújtásának határideje és módja: 2010.III.5. Postai úton vagy személyesen: Ecser Polgármesteri Hivatal (2233 Ecser, Széchenyi u. 1.) vagy e-mailban: polgarmesterihivatal@ecser.hu címre.
A pályázat elbírálása: interjút követően a munkáltatói jogkör gyakorlója Barta Zoltán jegyző dönt 2010. III. 10-ig.

honlapkészítés: dupai