A gépjárműadó fontosabb változásai

Az adó alapja:
- a személygépkocsik és a motorkerékpárok esetén az adó alapja továbbra is a gépjármű hatósági nyilvántartásban kW-ban kifejezett teljesítménye.
- az autóbusz, a nyerges vontató, lakókocsi és a lakó pótkocsi esetén az önsúly
- tehergépjármű és pótkocsi esetén változatlanul az önsúly + raksúly 50 %-a.
Az adó mértéke :
A gépjárműadó mértéke 2010. január 01. napjától a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (Gjt.) értelmében átlagosan 15%-kal emelkedik.
A képviselő-testületnek a gépjármű adóztatást befolyásoló hatása nincs. A gépjárműadózás során érintett járművek központilag egységes szabályok alapján kerülnek adóztatásra az alábbi táblázatok szerint:
Személygépkocsik és motorkerékpárok vonatkozásában:
A teljesítmény szerinti adóalap után a gépjármű 2007-2009
(Ft/kw) 2010-től
(Ft/kw)
- gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 300 345
- gyártási évet követő 4-7. naptári évben 260 300
- gyártási évet követő 8-11. naptári évben 200 230
- gyártási évet követő 12-15. naptári évben 160 185
- gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 120 140
Tehergépjárművek, autóbuszok, nyerges vontatók, pótkocsik vonatkozásában:
Az adóalap minden megkezdett 100 kg-ja után 2004-2009
(Ft) 2010-től
(Ft)
- légrugós, vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű gépjármű esetén 1200 1200
- egyéb gépjármű és pótkocsi esetén 1200 1380
A légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű tehergépjárműveket (ide értve a nyerges vontatókat, pótkocsikat, félpótkocsikat is) illetve autóbuszokat a Gjt. továbbra is 1200 Ft/minden megkezdett 100 kg mérték szerint adóztatja.
A mérték-emelés csak a nem légrugós tehergépjárművekre, autóbuszokra, valamint a nyerges vontatókra, lakókocsikra, lakó pótkocsikra vonatkozik.

Eljárási szabályok:
A mértékemelésről minden érintett személy és tehergépjármű tulajdonos/ üzembentartó 2010. február, március illetve április hónapban új gépjárműadó kivetési határozatot fog kapni.
Az adó megállapítása továbbra is a közúti közlekedési járműnyilvántartás által megküldött adatszolgáltatás alapján történik, így az új vagy használt gépjármű vásárlásakor, illetve ismételt forgalomba helyezésekor bejelentési kötelezettség továbbra sem terheli ügyfeleinket.
A 2010. évre esedékes gépjárműadó kötelezettségeikről szóló határozatot várhatóan március hónapban kezdjük el kézbesíteni.
A légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű tehergépjárművek tulajdonosainak/üzembentartóinak „Bejelentést” kell tenniük a „légrugós” tehergépjárművekről, mivel az adatbázis ilyen adatokat nem tartalmaz.
Amennyiben az 1.200 Ft-os, csökkentett adómértékre jogosult adótárgyak forgalmi engedélye még nem tartalmazza az elbíráláshoz szükséges bejegyzést, kérjük minél hamarabb keresse fel a közlekedési hatóságot a hatósági bizonyítvány vagy az igazságügyi gépjármű-közlekedési műszaki szakértőt a szakvélemény beszerzése céljából.
A légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerrel rendelkező járművek csökkentett adómérték igénybevételéhez a kitöltött Bejelentési lap és a hatósági bizonyítványnak, vagy az igazságügyi gépjármű-közlekedési műszaki szakértő szakvéleményének, illetve az „útkímélő tengely” bejegyzéssel ellátott forgalmi engedély másolatának a benyújtása szükséges.
Tekintettel arra, hogy a jogszabályi rendelkezés 2010. január 1-jén lép hatályba, így az említett változás bejelentést 2010. február 15. napjáig kell az érintetteknek megtenniük.
A változással kapcsolatban tájékoztatást a Polgármesteri Hivatal I. sz. irodájában személyesen vagy a 29-335-161 telefonszámon nyújt Török Ildikó adóhatósági főmunkatárs.

Ecser Községi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Adóhatósága

honlapkészítés: dupai