Adóhatósági tájékoztató

Önkormányzati adóhatósághoz teljesítendő kötelezettségek:

 2010. március 15-ig teljesítendő adóelőleget az önkormányzati adóhatósághoz kell megfizetni az önkormányzat által kibocsátott 2009. évi fizetési meghagyás alapján.(külön értesítést a fizetendő adóelőleg összegéről nem küldünk)
 2010. május 31. napjáig a 2009. adóévről az önkormányzati adóhatósághoz kell a bevallást benyújtani.
 Tevékenységüket 2009. december 31. napjáig megszüntető adózók a helyi iparűzési adóval összefüggő adókötelezettségeiket az önkormányzati adóhatósághoz teljesítik.
 A 2010. adóévet megelőző adóévekkel kapcsolatos adóhatósági feladatok (ellenőrzés, végrehajtás, stb) maradnak az önkormányzati adóhatóságnál.

Az állami adóhatósághoz teljesítendő kötelezettségek
 Az állami adóhatóság 2010 január 1. napjától a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. január 1. napjától kezdődő adóéveket érintően gyakorolja
 A tevékenységüket 2009. december 31. napját követően megszüntető adózók adóügyeiben az állami adóhatóság jár el
 Az állami adóhatóság 2009. december 31. napját követő adóévekben esedékessé váló követelések tekintetében jár el hitelezőként
 Az adózónak a helyi iparűzési adókötelezettsége keletkezését, illetve megszűnését annak keletkezésétől számított 15 napon belül kell bejelenteni az állami adóhatósághoz
 A 2010 adóévről szóló bevallást (1 darabot önkormányzatonként részletezve) az állami adóhatósághoz kell benyújtani 2011. május 31. napjáig.
 adóelőleg-kiegészítés összegéről bevallási kötelezettséget a tárgyév utolsó hónapjának 20. napjáig kell teljesíteni az állami adóhatósághoz
 az iparűzési tevékenységet ideiglenes,alkalmi jelleggel (piaci és vásározó kiskereskedelem,építőipari tevékenység) folytató adózó adóköteles tevékenységét annak megkezdése előtt, de legkésőbb a tevékenység megkezdésének napján köteles az állami adóhatóságnál bejelenteni,

Adófizetési kötelezettség alakulása 2010. január 1. napját követően:

 A 2010 március 15-én esedékes adóelőleget és a 2010 május 31-én esedékes elszámolandó különbözetet még az önkormányzati adóhatóság felé kell rendezni

Fizetési könnyítés és adómérséklés

• A törvény a 2010 január 1. napját követő esedékességű helyi iparűzési adót érintő fizetési könnyítés (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezésére és adómérséklésére irányuló kérelmek vonatkozásában továbbra is önálló döntési jogkört biztosít az önkormányzatok jegyzőjének, aki a kérelemmel kapcsolatos álláspontjáról nyilatkozat útján értesíti az állami adóhatóságot.

Ecser Községi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Adóhatósága

honlapkészítés: dupai