A hulladékszállítást végző Vertikál Zrt. ügyfélfogadása

2017. augusztus 31. 16:00

A Vertikál Zrt. ügyfélfogadást tart a Rábai Miklós Művelődési Házban, minden páratlan héten, csütörtökön 16. és 18. óra között.
Időpont:
augusztus 31.
Többlethulladék elszállításához szükséges zsákok vásárolhatók 338-Ft/db. áron.
A félfogadásra személyazonosságot igazoló okmányt hozzanak magukkal!


honlapkészítés: dupai