Óvodai beíratkozás

Az ecseri óvodák beíratkozásukat 2006. április 10. és 14. között tartják.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény szerint az óvodai nevelés szakasza a gyermek hároméves korában kezdődik, és addig az időpontig tart, ameddig a gyermek a tankötelezettség teljesítését meg nem kezdi. A gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről az óvoda vezetője dönt.

I. számú Óvoda, Ecser, Grassalkovich tér 3. Telefon: 335-165

Beíratási idő: 2006. április 10-14. 08.00.-14.00. között.

II. számú Óvoda, Ecser, Andrássy u. 11-13. Telefon: 335-201

Beíratási idő: 2006. április 10-14. Hétfőtől-csütörtökig 11.00.-16.00.
Pénteken: 08.00.-12.00.

A szükséges iratok:
a gyermek születési anyakönyvi kivonata
a gyermek TAJ kártyája
a gyermek oltási könyve
a szülő személyi igazolványa és lakcím kártyája

honlapkészítés: dupai