Védőnői álláshely hirdetés

A részmunkaidős (heti 20 óra) védőnői munkakör ellátója közreműködik az alapellátás keretében a családok, ezen belül kiemelten a várandósok, gyermekek és nők egészségvédelmében, a népegészségügyi feladatok ellátásában. Tevékenysége során kapcsolatot tart és együttműködik az eü. alap- és szakellátás, közoktatás, gyermekjóléti, a szociális és családsegítést végző intézmények illetékes szakembereivel; az ellátandó gyermekekkel és azok szüleivel.
Az állás betöltésének feltétele:
Védőnői főiskolai szakképzettség; magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, eü. alkalmasság; MS Windows felhasználói szintű ismeret.
Előnyt élvez az a pályázó, aki védőnői vagy családgondozói területen szerzett szakmai tapasztalatot.
Illetmény és juttatás: a Közalkalmazotti törvény szerint; valamint cafetéria és védőruha.
A pályázat beadásának módja és határideje:
Részletes szakmai önéletrajz; iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (ill. azt igazoló feladóvevény); Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik.
Postai úton vagy személyesen: 2233 Ecser, Széchenyi u. 1.,
illetve e-mailban (polgarmesterihivatal@ecser.hu) 2009. január 21-ig.
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. január 22.
A munkakör legkorábban 2009. I. 25. napjától tölthető be.
A pályázatról bővebb felvilágosítás kapható Moskovicz Miklósné titkársági ügyintézőtől a 06-29/335-161 telefonon.

honlapkészítés: dupai