Felhívás az ebtartási szabályok betartására

TISZTELT ECSERI LAKOSOK!

Az utóbbi időben nagymértékben megszaporodtak a közterületeken kóborló ebekkel kapcsolatos lakossági bejelentések, miszerint gyermekeket és felnőtteket is megtámadott kutya.
Kérünk minden kutyatartót, az ingatlanán belül tartsa az állatot, hogy mások testi épségében és a vagyonában ne tehessen kárt.
Amennyiben a kutya valakit megharap vagy mások vagyonát megrongálja, eljárás indul a tulajdonossal szemben és az ő kötelessége az okozott kár megtérítése.

Kérjük az ebtulajdonosokat, hogy saját háziállataikat ne engedjék ki az utcára, mivel a gyepmester a közterületen tartózkodó kutyákat befogja és elszállítja.

Az állattartás helyi szabályairól szóló 20/2004.(XI.11.) Ör. sz. rendelet
8. §. (1)., (2)., (3)., (4)., (7) bekezdéseiben foglaltak alapján:

- „A szabadban és lakásban, valamint a közösen használt helyen, helyiségben tartott eb tartója köteles az e rendeletben foglaltakon túlmenően az ebet ingatlanán úgy tartani, hogy az felügyelet nélkül az ingatlanról, lakásból ne juthasson ki, a közterületen és más ingatlanokon, lakásban vagy közösen használt helyen vagy helyiségben tartózkodók nyugalmát ne zavarja, azok életét, testi épségét, vagyonát ne veszélyeztesse, szabad mozgásukban másokat ne gátoljon, kárt ne okozzon.

- Az ebet közterületen, illetve lakóház közös használatú területein, helyiségeiben, valamint külterületen (erdőben, réten) biztonságos, vezetésre alkalmas pórázon kell tartani. Harapós vagy támadó természetű ebet méretétől függetlenül szájkosárral kell ellátni. Olyan helyen, ahol a kikerülés, vagy biztonságos távolságtartás nem lehetséges, minden ebet szájkosárral is el kell látni, vagy nyakörvénél fogva kell vezetni.

- Bekerítetlen ingatlanon az ebet szabadon tartani tilos. Az eb tulajdonosa köteles gondoskodni arról, hogy az eb tartási helye az (1) bekezdésben meghatározott körülményeknek megfeleljen.
Az ebet a telek határától 1 m távolságon túl, lakóépülettől 5 m-re elhelyezett, minimálisan 2x2 m alapterületű kennelben lehet tartani. A kennel és a kerítés köré – a telekhatártól 50 cm-t betartva – növényzetet kell telepíteni.

- Bekerített ingatlanon eb szabadon tartható. A kerítést úgy kell kialakítani, hogy az eb ingatlanról való kijutást és a kerítés résein a kiharapást biztonságosan megakadályozza.

- A gazdátlan, elkóborolt, vagy közterületen felügyelet nélkül szabadon talált ebet a Polgármesteri Hivatal gyepmesterrel befogatja. A gyepmester a telepén az ebet 14 napig őrzi, utána a foglalkozására vonatkozó jogszabály szerint intézkedik. Az ebet a tulajdonosa csak akkor kaphatja vissza, ha az eb befogásával kapcsolatos költséget a Polgármesteri Hivatalnak, az állat 14 napon túli tartásának költségeit pedig a gyepmesternek megtéríti.”

Kérjük az ebtulajdonosokat, hogy a fentieket szíveskedjenek betartani!
Polgármesteri Hivatal

honlapkészítés: dupai