Üdülési csekkre lehet pályázni - négy kategóriában

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány megjelentette pályázati kiírásait. A pályázatokat a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítványhoz postai úton kell eljuttatni.
Cím: 1590 Budapest, Pf.: 11.

A pályázat benyújtási határideje: 2009. december 1- 2010. január 31.

1. „Ezüst nyár”
Pályázat nyugdíjasok részére

Pályázók köre: azon belföldi illetőségű nyugellátásban részesülő, 62. életévet betöltött (pályázat benyújtásának időpontjában) személy, akinek havi teljes összegű ellátása nem haladja meg a 80.000-Ft-ot, és más jövedelemmel nem rendelkezik.

Rendelkezésre álló támogatási keret: 1.500 millió forint.
A pályázat keretében egy adatlapon egy fő pályázhat.

A kérelem benyújtásának kötelező melléklete:
A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (NYUFIG) 2009. évi nyugellátás megállapítását tartalmazó igazolásának másolata (nem megfelelő sem a havi kifizetést igazoló szelvény, sem a bankszámlakivonat) Gondnokolt személy esetében a gondnokoltságot igazoló okirat másolata is csatolandó.

A pályázattal elnyerhető támogatás formája és mértéke:
Az Alapítvány 40 000-Ft értékű névre szóló Üdülési Csekket biztosít 15 000-Ft önrész megfizetése esetén.

2. „Esély a pihenésre”
Pályázat fogyatékossággal élők részére

Pályázók köre: azon belföldi illetőségű, 18. életévét betöltött fogyatékossággal élő személy, aki:
- fogyatékossági támogatásban és/vagy vakok személyi járadékában, és/vagy magasabb összegű családi pótlékban részesül 2009. évben és
- havi teljes összegű ellátása és a pályázat beadását megelőző hónapban szerzett jövedelme együttesen nem haladja meg a nettó 80.000-Ft-ot.

Megjegyzés: A fogyatékossággal élő személyek – esetleges – kiegészítő tevékenységből származó jövedelme, illetve a foglalkoztató intézményben elszámolt nettó havi keresete nem kizáró ok, amennyiben az ellátások és a jövedelmek együttes összege sem haladja meg a nettó 80.000-Ft összegű értékhatárt.

A pályázatra rendelkezésre álló támogatási keret: 300 millió Ft.
A pályázaton egy fő önállóan, vagy egy fő + egy kísérő (18. életévét betöltött személy) együttesen pályázhat.

A kérelem benyújtásának kötelező melléklete: a pályázat benyújtását megelőző hónapban kapott összes járandóságának átvételét igazoló dokumentum (postai szelvény vagy bankszámlakivonat másolata) és a foglalkoztató intézmény (amennyiben van) jövedelemigazolása a havi nettó keresetről. Gondnokolt személy esetében a gondnokságot igazoló okirat másolata is csatolandó.

A Pályázattal elnyerhető támogatás formája és mértéke:
A fogyatékossággal élő személyek esetében az Alapítvány 40.000-Ft összegű Üdülési Csekket biztosít 15.000-Ft önrész megfizetése mellett.
A kísérő személy részére az Alapítvány 20.000-Ft Üdülési Csekket biztosít 10.000-Ft önrész megfizetése esetén.
A fogyatékossággal élő kísérő nélkül, azaz önállóan is pályázhat.

3. „Szolidaritás”
Pályázat több gyermeket nevelő munkavállalók részére

Pályázók köre:
Azon belföldi illetőségű munkavállaló:
- aki a pályázat beadását megelőző hónapban teljes munkaidős munkaviszonnyal rendelkezett, továbbá
- akinek a pályázat beadását megelőző havi járulékalapot képező bruttó keresete nem haladta meg a 130.000-Ft-ot és más jövedelemmel nem rendelkezik, valamint kettő, vagy több gyermeket (a pályázat benyújtásának napjáig 18. életévét be nem töltött gyermek) nevel saját háztartásában.

A pályázatra rendelkezésre álló támogatási keret:
1.300 millió Ft.

A kérelem benyújtásának kötelező melléklete:
A pályázat benyújtását megelőző hónapban kapott havi járulékalapot képező bruttó keresetére vonatkozó igazolás (munkáltató által ellenjegyzett bérjegyzék, vagy keresetigazolás.)

A pályázattal elnyerhető támogatás formája és mértéke:
A kérelmező felnőtt részére az Alapítvány 40.000-Ft összegű Üdülési Csekket biztosít 15.000-Ft önrész megfizetése mellett.
A kérelmezővel együtt igénylő 18 év alatti gyermek részére az Alapítvány személyenként 25.000-Ft összegű Üdülési Csekket biztosít 5.000-Ft önrész megfizetése esetén.

4. „Vakációs Program”
Pályázat szakiskolai tanulók részére

Pályázók köre: Szakiskola valamint szakiskolai tanulók érdekében tevékenykedő civil szervezet.

Kedvezményezettek köre: Szakiskola nappali tagozatos tanulói.

Rendelkezésre álló támogatási keret: 100 millió Ft.

A pályázatokat a pályázati adatlapon lehet benyújtani.
Ez a tájékoztatás nem teljeskörű. A teljes anyag a www.udulesicsekk.hu oldalon érhető el, vagy a Polgármesteri Hivatalban megtekinthető.

honlapkészítés: dupai