Szolgálatba álltak a településőrök

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium a közterület-felügyelői létszám megerősítésére, a Kormány által 2009. április 20-án kiadott válságkezelő program IV.4.2. pontja alapján a közrend és közbiztonság erősítése érdekében teremtett lehetőséget a településőrök foglalkoztatására.
Közterület-felügyelőnként két fő településőr alkalmazására volt lehetőségünk.
A településőr az önkormányzat alkalmazásában álló munkavállaló, aki az előírt, a közterület-felügyelő egyenruhájának színével egyező öltözetben és felszereléssel végzi tevékenységét.
Feladata a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (4) bekezdésében felsorolt feladatok ellátása, úgymint:
- A közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése,
- A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása,
- Közreműködés a közterület, az épített és természeti környezet védelmében,
- Közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében,
- Közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében,
- Közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásában, ellenőrzésében.
- Közreműködés állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában.

Feladata a településőrnek továbbá az egyéb jogszabályokban és az alkalmazó helyi önkormányzat által – a helyi közbiztonság javítása érdekében – meghatározott feladatok, és a közterület-felügyelet tevékenységének támogatása, azok biztonságos és hatékony végrehajtása a közterületi jelenlét erősítése céljából, amelyet a szolgálatot ellátó közterület-felügyelővel együtt végez.

Az alkalmazott két településőr a szükséges szakmai végzettséggel rendelkezik.
A településőrök alkalmazásának és felszerelésének költségeit a minisztérium fedezi.
A két ecseri településőr 2009. november 16-án állt szolgálatba, és azóta a szolgálat-beosztások szerint járják községünk utcáit.

honlapkészítés: dupai