Az ELMÜ Hálózati Kft felhívása

Tisztelt Fogyasztóink!

Az ELMÜ Hálózati Kft. (1132 Budapest, Váci út 72-74.) felkéri az ellátási területén lévő ingatlanok tulajdonosait, kezelőit a településeken a szabadvezeték-hálózatok biztonsági övezetét sértő fák, bokrok, magasabb növényzet eltávolítására, gallyazásának elvégzésére.

A növényzet eltávolítására a balesetek és az „áramkimaradások” elkerülése érdekében van szükség.

Jelen felhívást a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény, valamint a villamosmű biztonsági övezetéről szóló 122/2004. (X. 15.) GKM számú rendelet alapján tesszük közzé.

„A biztonsági övezetben lévő fák, bokrok ágait az ingatlan tulajdonosa (kezelője) köteles rendszeresen eltávolítani, ha azok a szabadvezeték biztonsági övezet határait elérik.”
Amennyiben a vezetékek biztonsági övezetében az ingatlantulajdonosok eleget kívánnak tenni felkérésünknek, és a gallyazást, fa-, növényeltávolítást saját maguk elvégzik, kérjük, hogy a munka megkezdése előtt feszültségmentesítés céljából szíveskedjenek értesíteni az ELMÜ Hálózati Kft-t.

Telecentrum (helyi tarifával hívható telefonszám): 06-40-38-38-38 1/5 menüpont.

A vezetékek biztonsági övezetének terjedelme a szélső vezetőtől:
- Kisfeszültségű (0,4 kV-os) csupasz hálózat esetén: 1 méter
- Középfeszültségű (1-35 kV-os) hálózat esetén: 5 méter, illetőleg belterületen 2,5 méter.
- Nagyfeszültségű (120 kV-os) hálózat esetén: 13 méter.

A biztonsági övezetben csak olyan gyümölcs- vagy egyéb fa telepíthető, illetve akkor hagyható meg, ha véglegesen kifejlett állapotban fa vagy növényzet esetében kisfeszültségnél 1,25 méternél, 1-35 kV névleges feszültség között 2 méternél, 120 kV-on 4 méternél jobban annak legkedvezőtlenebb helyzetében sem közelíti meg az áramvezetőt.

Felhívjuk a tulajdonosok figyelmét, hogy a feszültségmentesítés elmaradása miatt bekövetkezett balesetekért, károkért felelősséget nem vállalunk.

Amennyiben az ingatlan tulajdonosa a felhívás megjelenésétől számított 10 munkanapon belül nem jelenti be, hogy a gallyazást elvégzi, a 11 munkanaptól az ELMÜ Hálózati Kft-vel szerződéses jogviszonyban álló szakvállalkozók kezdik meg a növényzet eltávolítását és a gallyazást, annak érdekében, hogy a biztonsági övezetbe benyúló növények ne veszélyeztessék a folyamatos villamosenergia szolgáltatást, továbbá az élet- és vagyonbiztonságot.

A fenti jogszabályok biztosítják azt a jogot az ELMÜ Hálózati Kft részére, hogy a gallyazási munkálatokat elvégezze, elvégeztesse, és amely munkálatok elvégzését az ingatlan tulajdonosa (kezelője) a Polgári törvénykönyv 108. § (1) bekezdése alapján tűrni köteles.

A gallyazással kapcsolatos további hasznos információk találhatók az ELMÜ Hálózati Kft honlapján: http://halozat.elmu.hu/gallyazas

ELMÜ Hálózati Kft

honlapkészítés: dupai