Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázat

Ecser Község Önkormányzata a Képviselő-testület szeptember 24-i döntése értelmében ismét csatlakozott a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz.

„A” típusú pályázat
Felsőoktatási hallgatók számára

Azok pályázhatnak, akik Ecser Község területén állandó lakcímmel rendelkeznek,
szociálisan hátrányos helyzetűek,
a képzésre vonatkozó keretidőn belül teljes idejű (nappali tagozatos) képzés keretében az alábbi képzési típusok egyikében felsőfokú tanulmányokat folytatnak:
- felsőfokú szakképzés
- felsőfokú alapképzés
- mesterképzés
- egységes osztatlan képzés.

Nem jogosultak a Bursa Hungarica támogatásra azok, akik
- a katonai, rendvédelmi felsőoktatási intézmények hallgatói,
- középfokú oktatási intézmény keretei között folyó felsőfokú szakképzésben részt vevő tanulók,
- doktori (PhD) képzésben résztvevők,
- külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók.

„B” típusú pályázat
Felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

Azok pályázhatnak, akik Ecser Község területén állandó lakcímmel rendelkeznek,
szociálisan hátrányos helyzetűek,
felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyertek,
felsőoktatási intézmény keretében államilag támogatott, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.

A pályázóknak valamennyi feltételnek meg kell felelnie.

2009. október 30-ig adhatják be az ösztöndíjpályázatot az ecseri állandó lakóhellyel rendelkező, felsőoktatásban az államilag támogatott képzésben és a költségtérítéses képzésben résztvevő hallgatók.
A Bursa Hungarica pályázat részletei a www.bursa.hu oldalon érhetők el.
Az Ecseri Polgármesteri Hivatalban Jenei Lászlóné főmunkatárshoz fordulhatnak segítségért. Ugyanitt lehet a szükséges nyomtatványokat is átvenni. Telefon: 06-29/335-161

Polgármesteri Hivatal

honlapkészítés: dupai