APEH tájékoztató

ADÓÜGYI SZAKTERÜLET

Bevallási osztályok
Bp. XIII., Madarász Viktor utca 30-36.
Telefonszám: 412-7000

A személyi jövedelemadó bevallás javításával kapcsolatban:

a Bp. IX., Vaskapu utca 33-35. szám alatt,
telefonszám: 299-4000

a Bp. XIII. Kresz Géza utca 13-15. szám alatt,
telefonszám: 450-4000

a Bp. XIV., Gvadányi utca 69. szám alatt,
telefonszám: 467-7100
fogadjuk ügyfeleiket.

Folyószámla-kezelési osztályok
A Budapest VI., VII., VIII., X., XIV., XV., XVI., XVII. kerületi székhelyű egyéni vállalkozók, továbbá lakóhelyű magánszemély adózók ügyeiben:
Bp., XIII. ker., Madarász u. 5/A.
telefonszám: 412-7200
A Pest megyei és a fent nem említett kerületi székhelyű egyéni vállalkozók, továbbá lakóhelyű magánszemély adózók ügyeiben:
Bp. XIII., Kresz Géza utca 13-15.
telefonszám: 450-4000

Adóalany-nyilvántartási Főosztály I.

Bp.XIII., Petneházy u. 6-8.

Telefonszám: 412-7400

Ezen a címen az alábbi ügyek intézésére van lehetőség:

Adószámok és közösségi adószámok, ideiglenes adóigazolványok kiadása,
adóigazolvány kiadásával és feldolgozásával kapcsolatos feladatok elvégzése,
START-, START PLUSZ-, START EXTRA kártyákkal kapcsolatos teljes körű ügyintézés,
adatmódosító lapok bejelentése, feldolgozása, regisztrációs adatlapok feldolgozása,
biztosítási jogviszony bejelentésével kapcsolatos adatlapok feldolgozása,
egészségügyi szolgáltatási járulék járulékfizetésre kötelezettek be- és kijelentkezésével kapcsolatos feladatok ellátása,
foglalkoztatottakra vonatkozó munkáltatói bejelentésekkel és változás-bejelentésekkel kapcsolatos feladatok elvégzése,
adózók levelezési címe bejelentésének feldolgozásával kapcsolatos feladatok ellátása.

Adóalany-nyilvántartási Főosztály II.

Bp. VI., Szív u. 60.

Telefonszám: 473-3303

Ezen a címen az alábbi ügyek intézésére van lehetőség:

helyszíni adatellenőrzésekhez kapcsolódóan adószám- felfüggesztési, törlési és törvényességi eljárások kezdeményezése és lefolytatása,
vállalkozói igazolvány visszavonásának kezdeményezése,
hivatali adategyeztetések, bevallási, adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása miatti felszólító levelek, bírságok kiszabása,

Adóalany-nyilvántartási Főosztály III.

Bp XIII., Petneházy u. 6-8.

Telefonszám: 412-7400

Ezen a címen az alábbi ügyek intézésére van lehetőség :
Egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá történő bejelentkezés és kijelentkezés,
állandó meghatalmazások nyilvántartásba vétele,
minősített adózói adatbázissal kapcsolatos beadványok, adatbejelentéssel, változás bejelentéssel összefüggő igazolási kérelmek.

Eljárási Főosztály I-II.
Bp. XIII., Dózsa György út 128-130.
telefonszám: 427-3200

Ezen a címen az alábbi ügyek intézésére van lehetőség:
Általános eljárási ügyek – osztalékadó megfizetésére engedélyezett részlet, személyi jövedelemadó 1 %-áról való rendelkezés, lakáscélú felhasználás, feltöltési kötelezettség elmulasztása miatti bírság, elhunytak soron kívüli adó-megállapítása, általános forgalmi adó gyakoribb elszámolása, veszteségelhatárolás, adóelőleg mérséklés.

Az illetékekkel kapcsolatos ügyek intézése az alábbiak szerint alakul

Az APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságának illetékügyekkel foglalkozó szakterülete elköltözött a Hungária körúti irodaházból. Az illetékügyek intézése 2009. július 24-től a Bp. XIII. kerület, Dózsa György út 128-130. szám alatti irodaházban történik.

1. Az Igazgatóság által kiadott illetékfizetési meghagyásokkal, felhívásokkal, egyéb illetékügyi határozatokkal kapcsolatos ügyekben az ügyintézés helye az iraton feltüntetett hely (amennyiben ügyintézés helyeként az iraton a Hungária krt-i vagy a Lehel úti cím szerepel, úgy ezen ügyekben az ügyintézés helye 2009. július 24-től XIII. kerület, Dózsa György út 128-130). Ezen - folyamatban lévő - ügyekben a 427-3200 hívószámon érdeklődhet.
Személyes ügyfélfogadásra – kizárólag folyamatban lévő ügyekben – továbbra is telefonon egyeztetett időpontban van lehetőség.
2. Amennyiben folyószámla problémával összefüggő észrevétele, rendezési igénye merül fel, úgy kérjük, hogy azt elsősorban írásban jelezze a Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság felé. Írásbeli beadványát eljuttathatja postai úton (postacím: 1438 Budapest, Pf. 511.), vagy benyújthatja ügyfélszolgálati irodáinkon, kirendeltségeinken. Személyes eljárást igénylő ügyintézés esetén kérjük, hogy előzetesen egyeztessen időpontot az 501-es Fővárosi illetékek adónemmel kapcsolatban a 412-7254-es vagy a 412-7301-es telefonszámon, míg az 513-as Pest megyei illetékek adónemmel kapcsolatban a 412-7337-es vagy a 412-7223-as telefonszámon.
3. Bírósági eljárási illeték befizetésének igazolása céljából felkeresheti bármelyik központi ügyfélszolgálatot, vagy kirendeltséget, vagy kérelmét benyújthatja postai úton (postacím: 1438 Budapest, Pf. 511.).
4. Illetékbélyeg értékének visszatérítése iránti kérelem (illetékbélyeg benyújtásával együtt) a központi ügyfélszolgálati irodákban, vagy postai úton (postacím: 1438 Budapest, Pf. 511.) nyújtható be.
5. Folyamatban lévő illeték-visszatérítési ügyekben az alábbi telefonszámokon kérhet bővebb felvilágosítást: 412-7251, vagy 412-7234.
6. A főtevékenységként gépjármű, pótkocsi forgalmazására jogosult vállalkozók, továbbá a gépjárműlízinget főtevékenységként folytató vállalkozók részére a visszterhes vagyonátruházási illetékmentességéhez szükséges határozat kiadása a Bp. XIII., Petneházy u. 6-8. szám alatti központi ügyfélszolgálati irodában történik. Az ügyintézéshez előzetes időpont egyeztetés nem szükséges.

ELLENÕRZÉSI SZAKTERÜLET

Társas Vállalkozások Ellenőrzési Főosztály I,II,III,IV,VI, VIII
Bp. IX., Haller u. 3-5. (A épület)
Telefonszám: 299-4000

Társas Vállalkozások Ellenőrzési Főosztály V
Bp. IX., Haller u. 3-5. (E épület)
Telefonszám: 299-4000

Magánszemélyek és Egyéni Vállalkozók Ellenőrzési Főosztály I, III, IV, V,VI
Bp. XIII., Dózsa György út 128-130. (Spirál Irodaház)

ÁFA Ellenőrzési Főosztály I, II, III, IV, V, VI
Bp. IX., Vaskapu u. 33-35.
Telefonszám:299-4000

Egészségügyi Szolgáltatási Jogosultság Ellenőrző Főosztály
Magán-nyugdíjpénztári Tagdíj Ellenőrző Főosztály
Járulék és Egészségügyi Hozzájárulás Ellenőrzési Főosztály
Bp. XIII., Teve u. 8-10.
Telefonszám: 412-7600

Operatív Ellenőrzési Főosztály I,II,III
Bp. XI., Bartók Béla út 156.
Telefonszám: 371-8400
Kiemelt Adóalanyok és Speciális Ellenőrzések Főosztálya
Társas Vállalkozások Ellenőrzési Főosztály VII
Bp. XIV., Fogarasi út 3.
Telefonszám: 470-2200

Kockázatkezelési Főosztály
Kiválasztási Főosztály
Ellenőrzést Támogató és Értékelő Főosztály
Bp. XIII., Lehel u. 27-29.
Telefonszám: 237-2500

Különleges Ügyek Főosztálya
Bp.XIII., Váci út 48/c-d.
Telefonszám: 412-5400

VÉGREHAJTÁSI SZAKTERÜLET

Hátraléknyilvántartó Főosztályok
Hátralékkezelési Főosztályok
Végrehajtás Előkészítő Főosztályok
Végrehajtási Főosztályok
Fizetési Kedvezmények Főosztályok
Végelszámolási Főosztályok
Felszámolási Hitelezői Főosztály
Felszámolási Ellenőrzési Főosztály

Valamennyi főosztály a Bp. XIV., Gvadányi u. 69. szám alatt található.
Telefonszám:467-7100

APEH Közép-Magyarországi Regionális Igazgatósága

honlapkészítés: dupai