Eredményes volt az összefogás

A Maglódi Magház Centrum Nonprofit Közhasznú Kft 2009. februárjában pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett pályázati felhívásra. A pályázat címe: Program a közművelődési intézményrendszer felnőttképzési kapacitásának bővítésére.
A program keretében a Maglódi Művelődési Ház a Vecsési JAM Házzal és az Ecseri Rábai Miklós Művelődési és Közösségi Házzal szoros partnerségben bevezetik a felnőttképzést. A projektet a TÁMOP Irányító Hatósága 60.319.332-Ft támogatásra találta érdemesnek.

A projekt közvetlen célja, hogy a maglódi, vecsési, ecseri művelődési házak – az intézményi akkreditáció megszerzését követően – képessé és alkalmassá váljanak felnőttképzést segítő szolgáltatások nyújtására, képzések szervezésére és lebonyolítására, a képzéseket követően pedig a résztvevők munkaerő-piaci és egyéb kompetencia-változásának vizsgálatára.

További cél a közművelődési szakemberek képzése, hogy a felnőttoktatási képzések szervezőiként ők is rendelkezzenek megfelelő kompetenciákkal.

Szintén fontos eleme a projektnek, hogy a közművelődési intézmények és minél több potenciális munkáltató között olyan kapcsolat alakuljon ki, amely lehetővé teszi a képzések gyakorlati helyszínen történő megvalósulását, illetve a képzettség megszerzését követően a célcsoport kiképzett, munkára felkészült tagjainak foglalkoztatását.

A pályázat első és legfontosabb lépéseként – előzetes igényfelmérés segítségével – meghatározásra kerültek azok a képzési lehetőségek, amelyek az adott települések lakossága számára a legmegfelelőbbek lehetnek a munkaerő-piacon való elhelyezkedést tekintve.

A projekt során az alábbi képzési programok tananyaga kerül kidolgozásra:
Maglódon telefonkezelő, ügyféltájékoztató (call center), valamint ECDL képzés.
Ecseren áruterítő (logisztika) és ECDL Start képzés
Vecsésen pedig időszakos házi gyermekgondozó és angol alapfokú nyelvtanfolyam.

A képzések során közművelődési szakemberek nyújtanak segítséget a tananyag minél alaposabb elsajátítása érdekében. Mindamellett a honlapon információs pont és tanulói oldalak kerülnek kialakításra az információk, tananyagok, háttéradatok, általános munkaügyi információk minél könnyebb elérése céljából.
A pályázati támogatás lehetőséget adott arra, hogy a képzésen résztvevők számára modern felszereltségű tantermeket alakíthassanak ki a közművelődési intézmények. Ennek megfelelően főként informatikai eszközök (számítógépek, fénymásolók, írásvetítők, TV, DVD lejátszó) beszerzésére kerül sor. Emellett asztalok, székek vásárlása is tervezett.

A 2009. szeptemberében induló projekt megvalósítása 22 hónapot vesz igénybe. 2011. júniusára tervezett sikeres befejezését követően pedig további felnőttképzési programok lebonyolítására nyílik lehetőség az akkori piaci igényeknek megfelelően.

Zalavári Béla
MAGHÁZ ügyvezető igazgató, a konzorcium vezetője

honlapkészítés: dupai