Felhívás parlagfű elleni védekezésre

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése szerint a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

Helyszíni ellenőrzést hivatalból vagy bejelentés alapján külterületen az ingatlanügyi hatóság, belterületen a jegyző végzi.

A parlagfű elleni védekezés elmulasztása esetén külterületen a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve,
belterületen a települési önkormányzat jegyzője rendeli el a közérdekű védekezést.
A közérdekű védekezés költsége a földhasználót terheli.
Amennyiben az eljárással érintett ingatlan közös tulajdonban áll, és a tulajdonosok minősülnek földhasználónak – ha egymás között a használatot eltérően nem rendezték – mindannyian felelnek az ingatlan gyommentes állapotban tartásáért.
Az eljáró hatóság 5000 Ft-tól természetes személy esetén 500.000-Ft, jogi személy esetén 1.000.000-Ft-ig terjedő eljárási bírságot szabhat ki mulasztás esetén.

honlapkészítés: dupai