Zajgyűlés

Követeljük közösen zajvédő falak és véderdők telepítését!

ZAJGYÛLÉS

HALLASSUK A HANGUNKAT!

Jöjjön el Ön is az M0-menti és repülőtér környéki települések I. közös zajgyűlésére! Hozzon magával zajkeltő eszközt (síp, dob, nádi hegedű, kereplő, fakanál, stb.), hogy hangunk messzire hangozzék, és tiltakozásunkat mindenki meghallja!

Találkozzunk Rákoscsaba határán, a Péceli út végénél, az M0 rákoscsabai leágazásánál, a szervizút mellett
2009. június 26-án, pénteken 17 órakor!

A rendezvényen fellép Martonosi György (Rákoshegy) és az Útonállók zenekar (Nagytarcsa).
Felszólalási szándékát jelezte: dr. Pesti Imre országgyűlési képviselő, Riz Levente Rákosmente polgármestere, Kovács Péter XVI.ker. polgármestere, Vécsey László Szada polgármestere, Bátovszky György Csömör polgármestere, Harazin István Ecser polgármestere, Rimóczi Sándor Nagytarcsa alpolgármestere, Szlahó Csaba Vecsés polgármestere.

A rendezvényre Rákoscsaba, Rákoskert, Rákoshegy, Csömör, Kistarcsa, Nagytarcsa, Pécel, Maglód, Ecser, Vecsés valamint a XVI. kerület és Rákosmente polgárait várjuk. A résztvevők által a helyszínen aláírt tiltakozóíveket eljuttatjuk valamennyi érintett hatóságnak és szervezetnek.

Közös fellépésünk zajos sikerének reményében várom Önöket!

Dunai Mónika
szervező
Rákoscsaba önkormányzati képviselője

TILTAKOZÁS

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium, a Nemzeti Közlekedési Hatóság, a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. és a Budapest Airport Zrt. felé

Mi, az M0 autóút és a Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér közvetlen környezetében fekvő települések, kerületek polgármesterei, vezetői, önkormányzati képviselői, civil szervezetek tagjai, itt élő állampolgárok közösen tiltakozunk a településünket, kerületünket sújtó, életminőségünket jelentősen rontó, folyamatos zajterhelés ellen.

Bennünket, itt lakókat is megilletnek a Magyar Köztársaság Alkotmányában biztosított alapvető emberi és állampolgári jogok, így az emberi méltósághoz, a személyi biztonsághoz, a magánlakás sérthetetlenségéhez, a hátrányos megkülönböztetés tilalmához, a jogegyenlőséghez, az esélyegyenlőséghez, a pihenéshez, a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez fűződő jogok.

E jogaink alapján követeljük:

1. A fenntartható fejlődés szellemében a (nemzet)gazdasági érdekek mellett a társadalom és a környezet érdekeinek mindenkori érvényesítését!
2. Az Alkotmányban foglalt jogaink érvényesítését nem biztosító, zajvédelemmel, zajterhelési határértékekkel kapcsolatos jogszabályok felülvizsgálatát és módosítását, diszkriminációmentes egészségügyi határértékek előírását továbbá az e tárgyú jogszabályok kohézióját, az ellentmondások feloldását!
3. Az Alkotmányban foglalt jogaink érvényesítését biztosító hatályos jogszabályok maradéktalan betartását és betartatását!

Közösen követeljük ezért:

1. Követeljük az M0 autóút településeink melletti teljes szakaszán a zajvédelem hatékony kiépítését, a zajvédő falak és töltések mindkét oldalon, teljes hosszban történő pótlását, magasítását!
2. Követeljük életképes méretű facsemetékből álló, zajgátlásra alkalmas véderdők telepítését az M0 autóút mellett!
3. Követeljük az M0 autóút ideiglenes használatba vételét követő zajmérési eredmények nyilvánosságra hozatalát!
4. Követeljük, hogy az M0 autóút végleges használatbavételi engedélyét mindaddig ne adják ki, amíg az 1-3. pontokban foglaltak nem teljesülnek maradéktalanul!

5. Követeljük a Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér üzemeltetése során a hatályos jogszabályok működési előírásainak, korlátozásainak és tiltásainak betartását, különös tekintettel a pályavégek használatára, az éjszakai forgalomra és a hajtómű próbákra!
6. Követeljük a repülőtér éjszakai forgalmának teljes tiltását 00.00 és 05.00 óra között!
7. Követeljük műszaki védelemmel ellátott hajtómű próbahely haladéktalan kiépítését a repülőtéren!
8. Követeljük a repülőtér fejlesztésének leállítását környezetvédelmi engedély hiányában!
9. Követeljük a repülőtér közép és hosszú távú fejlesztési koncepciójának nyilvánosságra hozatalát!
10. Követeljük a repülőtér fejlesztését megelőző környezetvédelmi hatásvizsgálati eljárás lefolytatását!
11. Követeljük építési és biztonsági védőövezet kijelölését a repülőtér körül!
12. Követeljük hathatós zajvédelmi intézkedések azonnali meghozatalát az M0 autóút és a repülőtér zajterhelése által érintett területeken!

Mi, a tiltakozást aláírók kinyilvánítjuk azon szándékunkat, hogy a felsorolt problémák megoldása érdekében összefogunk, hangunkat közösen hallatjuk.
A mai napon első alkalommal megszervezett tiltakozó zajgyűlésünket mindaddig megismételjük valamelyik érintett településen, amíg a fenti követeléseink nem teljesülnek maradéktalanul.
Kérjük az illetékes szerveket, érdemben foglalkozzanak több tízezer embert érintő beadványunkkal, s az abban foglaltak megvalósulása érdekében késedelem nélkül tegyenek meg mindent!

Rákoscsaba, 2009. június 26.

Dunai Mónika
Rákoscsaba önkormányzati képviselője

NÉV

TELEPÜLÉS
ALÁÍRÁS

honlapkészítés: dupai