Pályázat benyújtása útfelújításra, óvodabővítésre

A Fejlesztési Tanács pályázatot hirdetett a települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújításának támogatására. (TEUT) A Képviselő-testület többszöri tárgyalás után úgy döntött, hogy útfelújítási körben két pályázatot ad be.
A pályázati kiírás szerint csak szilárd burkolatú, belterületi, önkormányzati út felújítása támogatható, a meghatározott műszaki tartalom szerint. A felújítandó utaknak egybefüggőnek kell lenniük.
Az egyik pályázat a Tölgyfa utca – Tulipán utca – Mátyás utca felújítását célozza.
A beruházás összköltsége 27.668.557-Ft. Ennek felét lehet pályázni, a másik fele a saját forrás.

A másik pályázat tárgya a a Hunyadi utca – Kossuth utca – Kálvária utca felújítása.
A beruházás összköltsége 32.971.907-Ft. Ennek is a fele az önerő.
/A Kálvária utcának arról a szakaszáról van szó, amelyik a Szent Imre utca és az Öregszőlő utca között helyezkedik el./

A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács pályázatot hirdetett továbbá önkormányzati fejlesztések támogatására. (CÉDE) A képviselő-testület több javaslatot megfontolva, úgy döntött, hogy az Andrássy utcai Óvoda tetőterének beépítését pályázza meg. Így lehetővé válna még egy csoportszoba és több kiszolgáló helyiség megépítése, valamint az épület gépészeti berendezéseinek bővítése.
A beruházás összköltsége 26.211.115-Ft. A saját forrás 9.173.891-Ft.

Reméljük, pályázataink eredményesek lesznek.

Háttéranyag: TEUT és CÉDE történet
(A korábbi CÉDE pályázaton a ravatalozó épületére nyertünk támogatást.
A TEUT pályázaton két alkalommal pályáztunk.
2007. évben a Hunyadi és a Zrínyi utcák felújítására, akkor egyik sem nyert.
2008. évben ugyanerre a két utcára pályáztunk. A Zrínyi utca anyaga nyert.
Most több utcára, nagyobb léptékben adtuk be a pályázatot.)

honlapkészítés: dupai