A Helyi Választási Iroda tájékoztatója

Tisztelt Választópolgárok!

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény és a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek az Európai Parlament tagjainak választásán történő végrehajtásáról szóló 6/2009. (II. 25.) ÖM rendelet felhatalmazása alapján a választással kapcsolatban az alábbiakban szeretném Önöket tájékoztatni:

Szavazni kizárólag személyesen, a választás napján lehet. A szavazóhelyiségek 06.00. és 19.00. óra között tartanak nyitva.
Ecseren három szavazókör működik:
1. számú szavazókör: Andrássy u. 11-13. II. számú Óvoda
2. számú szavazókör, Rákóczi u. 1-3. Általános Iskola
3. számú szavazókör Rákóczi u. 1-3. Általános Iskola

Ismételten szeretném a 3. számú szavazókörhöz tartozók figyelmét felhívni arra, hogy a 3. számú szavazókör most nem a Művelődési Házban, hanem az Általános Iskolában lesz.
A változás oka a Művelődési Ház átépítése. A felújítás miatt ugyanis a Művelődési Házat már elkezdte az önkormányzat kiüríteni, az ott lévő berendezéseket elbontani.

A 3. számú szavazókör választópolgárai már a választási értesítőt is úgy kapták meg, hogy azon a szavazókör címeként az Általános Iskola szerepelt. Ezen felül a hét folyamán szórólapon is felhívtuk a figyelmüket a megszokottól eltérő helyszínre.

Az Iskola épületében a 2. számú szavazókör a megszokott teremben, míg a 3-as szavazókör a bejárattól jobbra lévő teremben található. Kérem, figyeljenek a kihelyezett feliratokra, vagy kérjék a bizottságok tagjainak segítségét.

Mozgáskorlátozott személyek az iskola nagykapuján keresztül menjenek be az udvarra, és az emeletes szárnyban lévő bejáraton át, akadálymentesen be tudnak jutni a szavazóhelyiségekbe. Ugyanitt külön parkoló is rendelkezésükre áll.

Mozgóurnát a választópolgár írásban kérhet a Helyi Választási Iroda vezetőjétől, illetőleg a szavazás napján a Szavazatszámláló Bizottságtól.
A mozgóurnás szavazás lebonyolítására a választópolgár lakóhelye szerinti Szavazatszámláló Bizottság, az igazolással szavazó választópolgár esetén a 2. számú Szavazatszámláló Bizottság (Általános Iskola, Rákóczi u. 1-3.) az illetékes.

Szavazni csak az a választópolgár szavazhat, aki a névjegyzékben szerepel.

A szavazatszámláló bizottság a névjegyzékbe nem vehet fel választópolgárt.

Kérjük, a szavazásra vigyék magukkal:
-lakcím igazolásra alkalmas érvényes személyazonosító igazolványukat
vagy
személyazonosító igazolványukat és lakcímigazolványukat
vagy
érvényes útlevelüket és lakcímigazolványukat,
vagy
érvényes, 2001. január 1. után kiadott, kártya formátumú vezetői engedélyüket és lakcímigazolványukat

Lakcímigazolvány hiányában a lakcímet tanúsítja a lakcímigazolvány igénylésének átvételéről szóló elismervény is.

Az igazolással szavazók és a települési szintű lakcímmel rendelkezők részére kijelölt szavazókör a 2-es számú (Általános Iskola, Rákóczi u. 1-3.)

Érvényesen szavazni csak egy listára lehet a lista neve felett lévő körbe írt X, vagy + jellel.

A szavazási munkák miatt 2009. június 8-án, hétfőn a Polgármesteri Hivatal csak ügyeletet tart.

Helyi Választási Iroda

honlapkészítés: dupai