Pedagógust keres az Általános Iskola

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Vecsési Tankerülete
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet a Laky Ilonka Általános Iskola

TÖRTÉNELEM - BÁRMELY SZAKOS TANÁR
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2016. június 30. mely meghosszabbítható.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2233 Ecser, Rákóczi utca 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Pedagógiai Program és az Éves Munkatervben szereplő feladatok ellátása. A pedagógus munkakörhöz kapcsolódó adminisztratív feladatok elvégzése a munkaköri leírásban foglaltaknak megfelelően.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Főiskola, történelem szak,
- magyar állampolgárság
- büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- szakmai önéletrajz
- végzettséget igazoló iratok másolata
- korábbi ill. jelenlegi munkaviszonyok igazolásai
- hatósági igazolvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. január 4. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. december 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Katalin nyújt, a 06-29/335-164 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Vecsési Tankerülete címére történő megküldésével (2220 Vecsés, Károly utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/135/7-59/2015 , valamint a munkakör megnevezését: TÖRTÉNELEM - BÁRMELY SZAKOS TANÁR.
Elektronikus úton Lovas-Tóth Szabina részére a monika.molnar@klik.gov.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 18.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. november 29.


honlapkészítés: dupai