Lakó-pihenő övezet lesz a Kálvária lakódomb

Szeptember 10-én került sor a Szent Antal utcában arra az avatásra, amelyen a betonkő burkolattal ellátott utcák elkészültét ünnepelhettük. Azóta újabb útjavítások is történtek, több közterület kapott mart aszfaltos borítást. Ugyancsak kapcsolódott az útépítésekhez, útjavításokhoz, hogy csapadékvíz-elvezető rácsok is megújításra kerültek.

Már a beruházás tervezésekor nyilvánvaló volt, hogy a jobb útburkolat gyorsabb közlekedésre ösztönözheti a járművezetőket, sőt, többen is járnak majd a Kálváriás utcákba, olyanok is, akik addig nem használták átmenő forgalomra, kiépítetlenségük miatt.

Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete foglalkozott a forgalomszervezési kérdésekkel. Bizottsági véleménnyel is megerősítve, lakosok véleményét is megismerve végigvették a forgalomcsillapítás lehetséges módozatait, és a lakó-pihenő övezet mellett tették le a voksukat.

A KRESZ szabályai szerint a lakós-pihenő övezetre az alábbi rendelkezések vonatkoznak:

Közlekedés lakó-pihenő övezetben
39/A. § (1) Lakó-pihenő övezetbe - a Lakó-pihenő övezet jelzőtáblától a Lakó-pihenő övezet vége jelzőtábláig terjedő területre - csak a következő járművek hajthatnak be:
a) kerékpár,
b) az ott lakókat vagy az oda látogatókat szállító személygépkocsi, a személygépkocsi kivételével a legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi, a betegszállító gépjármű, motorkerékpár, a motoros tricikli és ezekhez kapcsolt pótkocsi, segédmotoros kerékpár, állati erővel vont jármű és kézikocsi, a kommunális szemét szállítására szolgáló jármű, továbbá az oda áruszállítást végző legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi,
c) az ott lakók és oda költözők költöztetését végző tehergépkocsi,
d) az oda látogatókat szállító autóbusz,
e) az oda építő- és tüzelőanyagot szállító tehergépkocsi és hozzákapcsolt pótkocsi,
f) az út- és közmű építésére vagy fenntartására, köztisztasági, rendvédelmi, betegszállítási, közegészségügyi feladat, illetőleg postai gyűjtő- és kézbesítő szolgálat ellátására szolgáló jármű, ha ez feladata ellátása érdekében elkerülhetetlen,
g) a mozgáskorlátozott személy által vezetett vagy az őt szállító jármű és annak vezetője.
(2) A lakó-pihenő övezetben járművel legfeljebb 20 km/óra sebességgel szabad közlekedni.
(3) A lakó-pihenő övezetben a vezetőnek fokozottan ügyelnie kell a gyalogosok (különösen a gyermekek) és a kerékpárosok biztonságára. Ha az úton járda nincs,
a) a gyalogosok az utat teljes szélességében használhatják, a járművek forgalmát azonban szükségtelenül nem akadályozhatják,
b) járművel várakozni csak az erre kijelölt területen szabad.

Fontos tudni továbbá, hogy az övezetben egyenrangú útkereszteződések lehetnek. A megengedett legnagyobb sebesség 20 km/óra.
Az átmenő forgalom nem megengedett.

A táblák jelenleg készülnek, hamarosan kihelyezik őket, és erősödik azon a településrészen a közlekedésbiztonság.


honlapkészítés: dupai