Az Ön szavazata is számít!

Most újra itt a lehetőség!

Vegyen részt 2009. június 7-én az Európai Parlament tagjainak megválasztásában és döntse el, hogy kik képviseljék Magyarországot!

Mit kell tudni az Európai Parlamenti választásokról?

Az Európai Unió polgáraiként 5 évente közvetlenül választjuk meg az Európai Parlament tagjait.

Magyarországon - 2004-et követően – második alkalommal lesz európai parlamenti választás. 2009. június 7-én az Európai Parlament hazánkat képviselő 22 tagjának megválasztásában vehetünk részt.

A választáson részt vehet minden olyan polgár, aki a névjegyzékben szerepel.

Az Európai Parlament tagjainak választásán kizárólag pártok állíthatnak listát. Ön ezekre a listákra szavazhat.

A választás egyfordulós, a pártok listáit a megszerzett szavazatok arányában illeti meg mandátum. Csak az a lista juthat mandátumhoz, amely legalább az érvényesen szavazók 5 %-ának támogatását elnyerte.

Tudnivalók a szavazásról

A szavazás 6 órától 19 óráig tart. Voksolni a szavazókörben a szavazatszámláló bizottság által lepecsételt szavazólapon tud.

Érvényesen szavazni a lista neve felett lévő körben elhelyezett, egymást metsző két vonallal lehet (például: x, +).

Az a mozgásában gátolt választópolgár, aki nem tudja felkeresni a szavazókört, írásban mozgóurnát igényelhet. A kérelmet a szavazás napját megelőzően a település jegyzőjéhez, a szavazás napján a szavazatszámláló bizottsághoz kell eljuttatni.

Hogyan szavazhat az, aki a szavazás napján Magyarországon, de nem a lakóhelyén tartózkodik?

Aki a szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodik, a lakcíme szerint illetékes jegyzőtől személyesen vagy meghatalmazott útján június 5-én 16 óráig, ajánlott levélben pedig úgy kérhet igazolást, hogy az június 2-ig megérkezzen a jegyzőhöz.

Kérelmében közölnie kell:
- a nevét
- a lakcímét
- a személyi azonosítóját (személyi szám)
- és a települést ahol szavazni kíván

Szavazni az igazolással szavazók számára kijelölt szavazókörben lehet, melynek pontos címét az igazoláson feltüntetik.

Az igazolás, valamint a személyazonosság és lakcím igazolására alkalmas érvényes iratok a szavazáshoz nélkülözhetetlenek!

Hogyan szavazhat, aki külföldön tartózkodik a szavazás napján?

Aki a szavazás napján külföldön tartózkodik, szavazatát a Magyar Köztársaság nagykövetségein és főkonzulátusain adhatja le, melyek listája és pontos címe megtalálható a ww.valasztas.hu oldalon.

A külképviseleten akkor szavazhat, ha május 22-ig a lakóhelye szerint illetékes jegyzőtől kéri a külképviseleti névjegyzékbe való felvételt.

Kérelmét személyesen, meghatalmazott útján vagy ajánlott levélben terjesztheti elő május 22-ig.

A jegyző a külképviseleti névjegyzékbe való felvételről, illetőleg kérelme elutasításáról az Ön által megadott címen postai úton értesíti.

Megválaszoljuk a kérdéseit!

Az európai parlamenti választásokkal kapcsolatos további információkért forduljon a Helyi Választási Irodához.
2233 Ecser, Széchenyi u. 1.
Telefon: 06-29/335-161

A szavazás napján a részvételi adatokról, továbbá az előzetes eredményekről – miután minden tagállamban befejeződött a szavazás – folyamatosan tájékozódhat a www.valasztas.hu honlapon.

Országos Választási Iroda
Helyi Választási Iroda

honlapkészítés: dupai