Feladatalapú támogatás

A Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter 2009. április 10-én jóváhagyta a kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatásáról szóló döntést. Összesen 1712 települési és területi kisebbségi önkormányzat, a jelenleg működő önkormányzatok 85 %-a nyújtott be igénylést. Közülük 1683 kisebbségi önkormányzat részesül most differenciált többlettámogatásban. Az e célra biztosított költségvetési forrás keretösszege 390 millió forint. A differenciált támogatásnak az egyes kisebbségi önkormányzatok részére történő folyósítására két részletben, 2009. május 15-éig és 2009. augusztus 15-éig kerül sor.

Az egyes kisebbségi önkormányzatoknak nyújtott többletforrás elosztására a differenciált támogatásról szóló 375/2007. (XII. 23.) számú kormányrendeletben foglaltak szerint a szaktárcák képviselőiből álló Kisebbségi Költségvetési Bizottság tett javaslatot. A bizottság munkájában, konzultációs joggal részt vettek a kisebbségek országos önkormányzatainak képviselői is.

A két éve bevezetett differenciált támogatási rendszer célja, hogy a többletfeladatokat ellátó kisebbségi önkormányzatok a teljesítéshez igazodóan jussanak költségvetési forrásokhoz. A differenciált működési támogatás iránti kérelmek száma 2009-ben 5%-kal haladta meg az egy évvel korábbi igényléseket.

Az Ecseri Szlovák Önkormányzat tavaly mintegy százezer forinttal kapott több támogatást. A csökkenést valószínűleg az igénylők nagyobb száma idézte elő. A megkapott összeg így is átlag feletti.

honlapkészítés: dupai