Pályázati felhívás

Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a tulajdonában lévő Ecser, 927/24 hrsz-ú ingatlan 5 éves határozott idejű bérbeadására.
Az ingatlan Ecser belterületén, a Cserfa utca 12. sz. alatt helyezkedik el. Martaszfaltos útról megközelíthető.
Területe: 1259 m2
Művelési ága: kivett beépítetlen terület
Ecser Község Településszerkezeti terve szerint az ingatlan Lke-2 jelű lakóövezetbe tartozik (Belső-Kálvária). Az övezetben olyan gazdasági és mezőgazdasági tevékenység folytatható, amelynek környezeti paraméterei a lakó területekkel szomszédos telekhatáron nem haladják meg a lakóterületi, környezeti határértékeket.
Az ingatlan bekerítetlen közművekkel nincs ellátva.
Pályázat beadásának határideje: 2015. szeptember 07 / hétfő / 16.00 óra
A pályázatokat papír alapon, zárt borítékban kell benyújtani: Ecseri Polgármesteri Hivatal Barta Zoltán jegyző részére postai úton, vagy személyesen Ügyfélfogadási időben. Cím: 2233.Ecser, Széchenyi u 1.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- pályázó nevét, címét (székhelyét),
- telefonos és elektronikus elérhetőségét,
- adószámát, vállalkozói igazolványának vagy cégkivonatának másolatát,
- 30 napnál nem régebbi adóigazolásokat,
- a hasznosításra vonatkozó elképzeléseket,
- a bérleti díjra vonatkozó ajánlatot.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető az Ecseri Polgármesteri Hivatalban ( 2233. Ecser, Széchenyi u 1.) Barta Zoltán jegyző úrnál személyesen ügyfélfogadási időben, illetve telefonon a 06/29/ 335-161 számon, illetve a jegyzo@ecser.hu e-mail címen.
Előre egyeztetett időpontban lehetőség van az ingatlan megtekintésére.
Elbírálás: a határidő lejártát követő ülésen a Képviselő-testület döntésével.
Pályázatot kiíró fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánításának.
Pályázó hozzájárulását adja, hogy pályázatát, valamint az abban foglalt adatokat, információkat a pályázati eljárás döntéshozói megismerjék.

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

honlapkészítés: dupai