Hirdetmény

A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről 2009. április 10-ig értesítést kaptak.
A névjegyzék 2009. április 8-tól április 15-ig megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban.
A szavazás 6.00. órától 19.00. óráig tart.
A választópolgár személyesen, lakóhelyén szavazhat.
A szavazás napján lakóhelyétől távol lévő választópolgár – kérelmére – belföldön igazolással, külföldön a Magyar Köztársaság nagykövetségein és főkonzulátusain adhatja le szavazatát.
Igazolás kiadását ajánlott levélben 2009. június 2-ig beérkezően, személyesen vagy meghatalmazott útján 2009. június 5-én 16.00. óráig, a külképviseleti névjegyzékbe való felvételt 2009. május 22-én 16.00. óráig lehet kérni a lakóhely szerint illetékes jegyzőtől.
A választáson listát ajánlani 2009. május 8-ig ajánlószelvénnyel lehet, melyet a választópolgárok az értesítővel együtt kaptak meg. Egy választópolgár egy listát ajánlhat. A listaállításhoz legalább 20000 választópolgár ajánlása szükséges.
Részletes tájékoztatásért a Polgármesteri Hivatalban működő választási irodához fordulhat.

www.valasztas.hu

Választási Iroda

honlapkészítés: dupai