Rendszeres járadékot igényelhetnek a volt hadiárvák

2015. július 3-án kihirdetésre került a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosítása, amely lehetőséget teremt a volt hadiárvák rendszeres járadékának megállapítására.

A törvénymódosításnak köszönhetően a második világháborúban elesett, eltűnt és hadifogságban elhunyt katonák árváinak anyagi támogatás állapítható meg.

A járadék az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30%-a, 2015-ben 8550 Ft, amely egyfajta nyugdíj kiegészítés. A volt hadiárva járadékot a nyugdíjfolyósító szerv az esedékesség hónapjában a nyugdíjjal egyidejűleg folyósítja. A járadék megállapítása esetén az igény érvényesítését, tehát a kérelem előterjesztését követő hónap 1. napjától jár.

A rendszeres havi járandóságot a kérelmező lakóhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal járási hivatalában, külföldön élő és Magyarországon lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem rendelkező kérelmező esetében Budapest Főváros Kormányhivatalánál lehet kérelmezni a kapcsolódó anyagok közt is megtalálható kérelem formanyomtatványon.

Az eljárás során a Kérelmezőnek azt kell hitelt érdemlően bizonyítania, hogy az elhunyt szülő halála hadi eredetű, másrészt pedig azt, hogy a pénzellátását nagykorúvá válása miatt, vagy politikai okból szüntették meg vagy szüneteltették, illetve ilyen ellátás iránti kérelmét politikai okból elutasították, vagy ez irányú kérelmét politikai okból elő sem terjesztette.

A halál hadi eredete hivatalos hatósági értesítővel, hatósági bizonyítvánnyal, holttányilvánító bírósági végzéssel vagy más hitelt érdemlő módon igazolható. Ezek hiányában a halál hadi eredetével kapcsolatos iratok a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum Központi Irattárából szerezhetők be.
A pénzellátás politikai okból történő megszüntetése, szünetelése, illetve elutasítása bizonyítására - dokumentumok hiányában - a kérelmező írásos nyilatkozata elfogadható.

Amennyiben kérdése merülne fel, vagy kérelmet szeretne előterjeszteni, kérem, forduljon bizalommal a Kormányablak (2220 Vecsés, Fő utca 246-248. Market Central) és a járási hivatal munkatársaihoz, ügysegédeihez.


Pest Megyei Kormányhivatal
Vecsési Járási Hivatala

honlapkészítés: dupai