FELHÍVÁS

Kedves Ecseriek!

Mint az bizonyára Önök előtt is ismeretes településünk számára a 2015-ös év jubileumok szempontjából jelentős esztendő. Legfontosabb ünnepünk ebben az évben Ecser első írásos említésének 700. évfordulója, melyet a település „születésnapjaként” tartunk számon.
Ugyancsak idén ünnepeljük a községet újjáépítő szlovák családok érkezésének 300., az Ecseri Néptáncegyüttes megalakulásának 70. évfordulóját is.

A történelmi évfordulókhoz kapcsolódóan az Ecseri Szlovák Önkormányzat egy Ecsert jelképező emlékmű emelésével kíván megemlékezni. Terveink szerint az emlékmű jellegét a település évszázados jelképét megjelenítő cserfa adja, mely a 18. századtól van jelen a település pecsétjein.
A jubileumi emlékmű a Szerelem patak partján, a polgármesteri hivatallal szemben kerül felállításra. A dombon álló alkotás fa és fém anyagokból készül.
Az emlékmű törzsén fém címkéken minden olyan ecseri család neve szerepel, akik kérik a családnév feltüntetését. Természetesen az emlékmű minden ecseri polgár összetartozásának kifejezése, így mindenki neve felkerülhet rá, aki ecserinek tartja magát és kéri családnevének megjelenítését. Ki kell emelnünk, hogy a jubileumi cserfa nem csak az ecseri szlovák származású családoknak állít emléket. Nincs az Ecseren eltöltött évek számához kötve az, hogy kinek a családneve kerülhet rá. Véleményünk szerint egy ilyen jellegű alkotás erősíti a lakosság összetartozását, lokálpatriotizmusát, ecseri identitástudatát – függetlenül attól, hogy családja az első szlovák népesség köréből származik, vagy később választotta lakhelyéül településünket.
Arra is lehetőség van, hogy az ideköltözött családok szülőhelyükről hozott földdel hozzájáruljanak a cserfa dombjának kialakításához – ezzel is jelképezve összetartozásunkat bárhonnan is származunk.

Akik kérik családnevük megjelenítését, kérjük az alábbi lapot kitöltve juttassák el a polgármesteri hivatal titkárságára 2015. június 30-ig. A határidő után érkezett nevek is felkerülnek az emlékműre, de lehetséges, hogy csak a tervezett augusztus 20-i avatás után.
Cím: Polgármesteri Hivatal, 2233 Ecser, Széchenyi u. 1.
E-mail cím: polgarmesterihivatal@ecser.hu

Üdvözlettel:

Ecseri Szlovák Önkormányzat képviselőtestülete

Ecser, 2015. március 30.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Alulírott …………………………………………………kérem a következő családnév feltüntetését az ecseri jubileumi cserfa emlékművön:


……………………………………………………….
(feltüntetendő családnév nagybetűkkel, olvashatóan)
……………………………
aláírás
Cím:
Telefonszám:

honlapkészítés: dupai