"Kívánom, hogy nagyközségünk közössége tudjon békében és egyetértésben élni..."

Gál Zsolt, Ecser polgármestere ünnepi beszédet mondott az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére rendezett települési ünnepségen. Az alábbiakban tesszük közzé gondolatait.

Tisztelt Ünneplő Közönség! Kedves Ecseriek! Kedves Gyerekek!

Engedjék meg, hogy ünnepi megemlékezésemet Wass Albert, erdélyi író két mondatával kezdjem:
„ A hazaszeretet ott kezdődik, amikor egymást szeretik azok, akik egy hazában élnek. De ezt olyan nehezen értik meg az emberek.”
Az író ebben az egy gondolatban rátapint a nemzeti sorskérdések legfontosabbikára: tudjuk-e szeretni a hazánkat? Ismerjük-e eléggé ahhoz, hogy szeretni tudjuk? A szeretet nem szentimentalizmus, nem romantikus érzelgősség, hanem felelősségérzet, a jövő építése, a jelen tettekkel való alakítása. Mindezt tudták 1848 márciusának ifjai, hiszen cselekedtek, nem féltve életüket, egzisztenciájukat rangtól, vallástól, származástól, vagyoni helyzettől függetlenül. Tudták, hogy a nemzet sorsa az ő kezükben van. Rájöttek, hogy nem lehet tovább toldozgatni, foltozgatni hazánk ügyeinek orvoslását. Bátran hangoztatták: elég volt a széthúzásból, elég volt egy idegen hatalom zsarnokoskodásából, elég volt az emberek megalázásából. A hatalom hiába próbálta őket elnémítani, ők választ adtak március 15-ével.
Az ő hősiességük miatt érezhetjük mi, mai emberek március 15-ét annak az ünnepnek, amely talán a legközelebb áll a szívünkhöz. Ha a márciusi ifjakra gondolunk, ha felidézzük az akkori eseményeket, azt érezzük, hogy bár a szabadságharc elbukott, ezek a fiatal emberek megmutatták, hogy az ember a kishitűség hátrahagyásával győzedelmeskedhet talán bármilyen rossz felett.
Erre a bátorságra ma is szükség lehet, persze nem ilyen radikális formában. Nekünk, egy sokkal békésebb rendszerváltás gyermekeinek is tanulnunk kell elődeink példájából. Ezen a ponton kell újra emlékeztetnem Önöket beszédem kezdő soraira, az összefogásra, egymás szeretetére, hiszen a kirekesztés csak ellenségeket, ellenségeskedést szülhet. Az összefogás, a közösség, a megegyezés a legyőzhetetlenség biztosítéka.

Tisztelt Emlékezők!
A forradalom és szabadságharc hősei megértették azt, hogy a haza ott van, ahol az emberek szeretik azt a helyet, ahol élnek, ahová tartozunk, és ami hozzánk tartozik, ahol hosszú évszázadok óta ugyanazon a nyelven szólítjuk meg egymást.
Kívánom, hogy nagyközségünk közössége tudjon békében és egyetértésben élni és ünnepelni, vegyünk példát a márciusi ifjakról!
Köszönöm, hogy meghallgattak.


honlapkészítés: dupai