Az általános iskolai beíratás időpontjai: április 16. és 17.

Hirdetmény
Az általános iskolai beíratásról

A 2015/2016. tanévre történő beíratás időpontja:

2015. április 16. (csütörtök) 8-19 óra között
2015. április 17. (péntek) 8-18 óra között

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (1) bekezdése értelmében az általános iskolába történő felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt. Döntését írásban közli a szülővel. A felvételi kérelem elutasításáról határozatot hoz. A felvétel elutasítása esetén a szülőnek joga van az elutasító határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül – jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással – jogorvoslattal lehet élni. Fellebbezését a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ területileg illetékes Tankerületi Igazgatójához nyújthatja be.

Amennyiben a szülő nem a kötelező felvételt biztosító körzetes iskolába kívánja gyermekét beíratni, és a választott iskola a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő 5 napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.


Dr. Tarnai Richárd
kormánymegbízott


honlapkészítés: dupai