Újabb felhívás az ebtartási szabályok betartása érdekében

TISZTELT ECSERI EBTARTÓK!

December hónapban honlapunkon már megjelentettünk egy figyelemfelhívó írást, annak érdekében, hogy javuljon a jogkövető magatartás a kutyatartás körében.
Sajnos továbbra is komoly problémák vannak e területen.
Az elmúlt napokban is többször kellett intézkedni az ebtartás szabályainak megsértése miatt, mert gyermekintézmény környékén is rendszeresen felbukkant otthonról megszökött eb.
A múlt héten súlyos sérülést okozott egy kutya, és enyhébb következményű kutyaharapás is történt.

Kérünk minden kutyatartót arra, hogy az ingatlanán belül tartsa az állatot, hogy mások testi épségében és a vagyonában ne tehessen kárt.
Amennyiben a kutya valakit megharap, vagy mások vagyonát megrongálja, eljárás indul a tulajdonossal szemben és az ő kötelessége az okozott kár megtérítése.

Kérjük az ebtulajdonosokat, hogy saját háziállataikat ne engedjék ki az utcára, mivel a gyepmester a közterületen tartózkodó kutyákat befogja és elszállítja.

Az állattartás helyi szabályairól szóló 20/2004.(XI.11.) Ör. sz. rendelet
8. §. (1)., (2)., (3)., (4)., (7) bekezdéseiben foglaltak alapján:

- „A szabadban és lakásban, valamint a közösen használt helyen, helyiségben tartott eb tartója köteles az e rendeletben foglaltakon túlmenően az ebet ingatlanán úgy tartani, hogy az felügyelet nélkül az ingatlanról, lakásból ne juthasson ki, a közterületen és más ingatlanokon, lakásban vagy közösen használt helyen vagy helyiségben tartózkodók nyugalmát ne zavarja, azok életét, testi épségét, vagyonát ne veszélyeztesse, szabad mozgásukban másokat ne gátoljon, kárt ne okozzon.

- Az ebet közterületen, illetve lakóház közös használatú területein, helyiségeiben, valamint külterületen (erdőben, réten) biztonságos, vezetésre alkalmas pórázon kell tartani. Harapós vagy támadó természetű ebet méretétől függetlenül szájkosárral kell ellátni. Olyan helyen, ahol a kikerülés, vagy biztonságos távolságtartás nem lehetséges, minden ebet szájkosárral is el kell látni, vagy nyakörvénél fogva kell vezetni.

- Bekerítetlen ingatlanon az ebet szabadon tartani tilos. Az eb tulajdonosa köteles gondoskodni arról, hogy az eb tartási helye az (1) bekezdésben meghatározott körülményeknek megfeleljen.

- Bekerített ingatlanon eb szabadon tartható. A kerítést úgy kell kialakítani, hogy az eb ingatlanról való kijutását és a kerítés résein a kiharapást biztonságosan megakadályozza.

- A gazdátlan, elkóborolt, vagy közterületen felügyelet nélkül szabadon talált ebet a Polgármesteri Hivatal gyepmesterrel befogatja. A gyepmester a telepén az ebet 14 napig őrzi, utána a foglalkozására vonatkozó jogszabály szerint intézkedik. Az ebet a tulajdonosa csak akkor kaphatja vissza, ha az eb befogásával kapcsolatos költséget a Polgármesteri Hivatalnak, az állat 14 napon túli tartásának költségeit pedig a gyepmesternek megtéríti.”

Veszélyeztetés kutyával

1/2013. (I.30.) Önk.sz. rendelet A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
8. § (26) bek.

Aki a felügyelete alatt álló kutyát póráz nélkül viszi közterületre, vagy a közterületen póráz nélkül vezeti, a közösségi együttélés alapvető szabályait elmulasztó magatartást követ el.

Helyszíni bírság: 5.000.-Ft. - 50.000.-Ft.-ig
Feljelentés esetén 5.000.-Ft. - 150.000.-Ft.-ig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
193. § (1) bek. Aki a felügyelete alatt álló kutyát

a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja,
b) természeti és védett természeti területen, vagy vadászterületen - a vadászkutya és a triflakereső kutya kivételével - póráz nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja
c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön - vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével - szállítja
d) élelmiszer- elárusító üzletbe, közfürdő területére vagy játszótérre - vakvezető, illetve a mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével - beenged, illetőleg bevisz, szabálysértést követ el.

(2) Aki veszélyes ebét nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez el a ház (lakás) bejáratán a veszélyes ebre utaló megfelelő figyelmeztető táblát, szabálysértést követ el.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a közterület- felügyelő, természeti és védett természeti területen a természetvédelmi őr, helyi jelentőségű védett természeti területen az önkormányzati természetvédelmi őr, továbbá a mezőőr is szabhat ki helyszíni bírságot.

Helyszíni bírság mértéke: 99. § (2) bek. alapján 5.000.-Ft. - 50.000.-Ft.-ig, hat hónapon belül újabb szabálysértés elkövetése esetén 70.000.-Ft.-ig terjedhet.

Kérjük az ebtulajdonosokat, hogy a fentieket fokozottan szíveskedjenek betartani!


Ecser Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala


honlapkészítés: dupai