Felvételi tájékoztató beosztott tűzoltói beosztásra

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Humán Szolgálata felvételi tájékoztatót tart a beosztott tűzoltói beosztásra jelentkezőknek.
A tájékoztató időpontja: 2015. március 19. 10.00 óra

Helyszíne: 1149 Budapest, Mogyoródi út 43.

A felvételi tájékoztatóra jelentkezők 2015. március 17-én 12.00 óráig küldhetik meg regisztrációjukat a pest.human@katved.gov.hu e-mail címre.

A jelentkezés a név megadásával történik, és a levél tárgyába elegendő beírni, hogy a tájékoztatóra regisztrál a jelentkező. Igazgatóságunk részéről válaszlevelet nem tudunk küldeni, a beérkezett e-mail automatikusan regisztrál.

A hivatásos szolgálati viszony létesítésének feltételei:

- 18. életév betöltése

- magyar állampolgárság

- a hivatásos szolgálatra egészségi, pszichikai és fizikai szempontból alkalmasság

- kifogástalan életvitel

- egyes alkotmányos jogok törvény szerinti korlátozása.

A fentiekben meghatározott adatokat és tényeket a jelentkezőnek igazolnia kell.

A felvételnél előnyt jelent a C kategóriás jogosítvány (esetleg PÁV alkalmasság).

A felvételi tájékoztatóra a jelentkező hozza magával az önéletrajzát, valamint – mivel igazgatóságunkon a felvételi eljárás megkezdésének feltétele minimálisan az érettségi vizsga megléte – az érettségi bizonyítvány másolatát.

További információk:
Hogyan lehet tűzoltó?
Tájékoztató leendő tűzoltóknak

Az 1996. évi XLIII. törvény alapján hivatásos szolgálati viszony azzal a jelentkezővel létesíthető, aki

a 18. életévét betöltötte, de a hivatásos szolgálati viszony felső korhatárát még nem érte el
cselekvőképes magyar állampolgár
állandó belföldi lakóhellyel rendelkezik
az adott beosztáshoz meghatározott iskolai végzettségű, szakképzettségű
a hivatásos szolgálatra egészségi, pszichikai és fizikai szempontból alkalmas
életvitele nem kifogásolható és hozzájárul annak a szolgálati viszony létesítése előtti, valamint a szolgálati viszony fennállása alatti ellenőrzéséhez
elfogadja egyes alkotmányos jogainak törvény szerinti korlátozását
tudomásul veszi, hogy szolgálati viszonya fennállása alatt szolgálata törvényes ellátását tudta és beleegyezése nélkül – törvényben meghatározott szerveknél és módon – ellenőrizhetik (megbízhatósági vizsgálat)
A fentiekben meghatározott adatokat és tényeket a jelentkezőnek igazolnia kell.

Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági vizsgálatát az 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet szabályozza.

Az egészségügyi alkalmassági vizsgálatot a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományába jelentkezők részére a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Területi Egészségügyi, Pszichológiai és Munkabiztonsági Ellátó Központ (FKI TEPMEK) Egészségügyi Osztálya végzi (1081 Budapest, Dologház u. 1.). Az egészségügyi alkalmasság felmérése során az alábbi vizsgálatok elvégzésére kerül sor:

A jelentkezőnek háziorvosi igazolást kell kérnie a korábbi megbetegedéseivel kapcsolatban, valamint a fizikai alkalmassági vizsgálaton történő részvételhez.
Egy teljes laborvizsgálat elvégeztetése, melynek eredményét a jelentkezőnek a csapat-orvosi vizsgálatra magával kell hoznia.
1 éven belüli, érvényes (negatív) tüdőszűrő lelettel kell rendelkezni.
Urológiai vizsgálat előzetes elvégeztetése, ennek eredményét szintén a csapatorvosnál kell leadni.
Csapat-orvosi vizsgálat (testsúly, testmagasság, testtömeg index, EKG, keringési, légzési, hasi szervek, az idegrendszer, érzékszervek, valamint az ízületek, az izomzat és a csontrendszer vizsgálata, fül-orr-gégészeti, bőrgyógyászati, fogászati, szemészeti vizsgálat, hallásvizsgálat).
A pszichikai alkalmassági vizsgálatra az FKI TEPMEK Pszichológiai Osztályán kerül sor (1025 Budapest, Budakeszi út 45.). Ennek keretében teljeskörű alkalmassági vizsgálatot végeztetünk, mely tesztekből, műszeres vizsgálatokból áll. A pszichikai vizsgálat minimálisan 4 óra időtartamú, ezért azon kipihenten kell megjelenni!

A fizikai alkalmassági vizsgálatot a Pest MKI sporttisztje tartja a Rendészeti Szervek Kiképző Központjában. Ennek helyszíne: 1097 Budapest, Vágóhíd u. 11.

A fizikai állapotfelmérés vizsgálaton résztvevőket életkor alapján négy korcsoportba sorolja a jogszabály.

I. korcsoport: 29 éves korig
II. korcsoport: a 30-35 éves kor között
III. korcsoport: a 36-40 éves kor között
IV. korcsoport: a 41-49 éves kor között
A vizsgálaton a 2000 méteres síkfutás teljesítése minden jelentkező számára kötelező, ezen felül a következő mozgásformák közül kell négyet kiválasztani és teljesíteni a résztvevőknek a megadott szintidőn belül:

mellső fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás
hajlított karú függés
fekvenyomás
4x10 m-es ingafutás
helyből távolugrás
hanyattfekvésből felülés
A vizsgálaton résztvevő az elért eredményére figyelemmel kérheti az adott fizikai alkalmassági vizsgálat során a kérdéses mozgásforma megismétlését.

A hivatásos állományba jelentkező írásban hozzájárul életvitelének kifogástalanságának ellenőrzéséhez. A Nemzeti Védelmi Szolgálat végzi az ellenőrzést, az állományilletékes parancsnok megkeresésére. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvényben szabályozásra kerül, hogy mely alapvető jogok és milyen módon korlátozhatók a hivatásos szolgálati viszony fennállása alatt. Többek között:

a szabad mozgás és a tartózkodási hely szabad megválasztása (szolgálati helyét munkaidőben megállapított esetekben és módon hagyhatja el, köteles bejelenteni a szolgálatteljesítési időn kívüli elérhetőségét, külföldre utazását a szolgálati elöljárónak bejelenteni)
a véleménynyilvánítás szabadsága (szolgálati helyen és szolgálati feladat teljesítése közben politikai tevékenységet nem folytathat)
gyülekezési jog (szolgálati helyen nyilvános rendezvény csak korlátozásokkal tartható, egyenruháját politikai rendezvényen csak a fegyveres szervet képviselő személyként viselheti)
egyesülési jog (jog érdekképviseleti szervhez csatlakozni, azonban sztrájkot nem szervezhetnek, tevékenységükkel nem akadályozhatják meg a fegyveres szerv működését)
a munka és foglalkozás szabad megválasztása (más kereső foglalkozást az összeférhetetlenség figyelembevételével folytathat)


honlapkészítés: dupai