„De nehéz az iskolatáska” Iskolaérettségi vizsgálat

A törvény rendelkezése szerint, azokat a gyermekeket kell beíratni az iskolába, akik augusztus 31-ig hatévesek lesznek. A 2015/16-os tanév szeptemberétől tehát azok tankötelesek, akik 2009. szeptember 01. előtt születtek, hiszen 2015. augusztus 31-éig betöltik 6. életévüket.
Az iskolai beiratkozás előtt meg kell hozni a felelősségteljes döntést, elég érett-e a gyermek az iskolakezdésre. Az iskolaérettség alatt alkalmasságot értünk, ami nem azonos az „okossággal”. Az alkalmasságnak három kritériuma a testi-, értelmi-, szociális fejlettség megfelelő szintje. A hat év körüli gyermekek nagy része alkalmas az iskola megkezdésére. Amennyiben kérdésként merül fel, hogy megállja-e a helyét a gyermek az iskolában, azt javasolom a szülőnek, minden esetben hallgassa meg a gyermekét nevelő óvodapedagógus véleményét. Amennyiben az óvodapedagógus és a szülő egymást segítve keresik a kérdésekre a válaszokat, akkor jó az esély arra, hogy megtalálják a gyermek számára legkedvezőbb megoldást.
A törvények alapján, az óvodavezető dönt arról, hogy a gyermek szeptemberben megkezdje-e a tankötelezettség teljesítését, vagy még maradjon egy évig óvodában. Amennyiben az a döntés születik, hogy óvodában marad, és egy év múlva az óvodavezető még mindig úgy látja, hogy nem érett a gyermek az iskolára, szakértői bizottság véleményét kell kérnie. Tehát amennyiben a szülő és az óvoda véleménye egyezik, csak abban az esetben kell szakértői vizsgálatot kérni, ha nyolc évesen szeretnék iskolába küldeni a gyermeket.
Szakértői bizottság javaslatát kell kérni még a következő esetekben:
• Hat éves kor betöltése előtt szeretnék beiskolázni a gyermeket. Ebben az esetben a járási hivatal engedélye is szükséges.
• A szülő nem ért egyet az óvodavezető döntésével. Ezt írásban kell jeleznie az óvoda- vezető felé.
• Nem járt óvodába a gyermek, és így az óvoda nem tudja megítélni a gyermek fejlettségét.
Az iskolaérettségi vizsgálat elvégzése a járási szakértői bizottság feladatkörébe tartozik. A Vecsési járás esetében a PMPSZ Üllői Tagintézménye látja el ezt a szakfeladatot. A vizsgálatra történő jelentkezés, a szakértői vélemény iránti kérelem nyomtatvány (15/2013 EMMI rendelet 4. sz. melléklete) nagyon pontos kitöltésével történik, amihez mellékelni kell a rendelet 1. sz. mellékletét, az orvosi adatlapot, valamint egy részletes pedagógiai jellemzést.
Az iskolaérettségi vizsgálatot a szakszolgálat pedagógusai, pszichológusai végzik. A vizsgálati eredmények kiértékelése után, a gyermekről összegyűjtött összes információ figyelembevételével, a szakértői bizottság team-je megfogalmazza javaslatát a gyermek beiskolázásával kapcsolatosan. Minél több információ áll a szakértői bizottság rendelkezésére, annál jobb döntést tudnak hozni a gyermek érdekében. Kiemelten nagy a jelentősége az óvodapedagógiai véleménynek, amelyben jól képzett szakemberek írják le a gyermekkel kapcsolatos megfigyeléseiket, tapasztalataikat. A vizsgálat végén, minden esetben személyesen megbeszéljük a szülőkkel beiskolázási javaslatunkat. Az írásba foglalt, részletes szakértői véleményt postai úton küldjük meg a szülőknek és az óvodának.

Elérhetőségeink:
Telefonszámok: 06 29 321 904, 06 30 684 7972
E-mail cím: pmpsz.ullo@upcmail.hu


József Éva mb. igazgató
PMPSZ Üllői Tagintézmény


honlapkészítés: dupai