FELHÍVÁS ECSER NAGYKÖZSÉG KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN TÖRTÉNŐ EBÖSSZEÍRÁSRA

Tisztelt Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§ (1) bekezdése alapján Ecser Nagyközségi Önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel Ecser Nagyközség területén 2015. február 1-től március 31-ig terjedő időszakban Ecser közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában ebösszeírást végez.

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik, ezért felhívjuk a figyelmet, hogy a formanyomtatvány beszerzése az ebtulajdonos/ebtartó kötelessége.
Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy, a hivatkozott jogszabályban meghatározott adattartalmú adatlapot „ Ebösszeíró adatlap” kell kitölteni és azt (azokat) az önkormányzathoz visszajuttatnia. Az adatlap beszerezhető Ecser Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában (2233 Ecser, Széchenyi u. 1.) vagy letölthető az önkormányzat honlapjáról (www.ecser.hu).

Az ebösszeíró adatlapot - ebenként kitöltve - személyesen illetve postai úton a 2233 Ecser, Széchenyi u. 1. címre, vagy elektronikusan a polgarmesterihivatal@ecser.hu elektronikus levélcímre lehet benyúnyjtani.
Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2015. március 31.

Felhívom továbbá az ebtulajdonosok figyelmét, hogy:

- a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm.rendelet 17/B § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.
- Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő, valamint a bilétával rendelkező és a helyi nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni.
- Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.
- Az ebösszeírás elmulasztásának jogkövetkezménye- az állatvédelmi bírságról szóló kormányrendelet alapján - minimum 30.000,- Ft pénzbírság.


Együttműködését köszönöm!

Barta Zoltán sk.
jegyző

ebosszeiró adatlap.pdf


honlapkészítés: dupai