A telkek változásával kapcsolatos adózói teendők

Az idei évre vonatkozó adótörvény módosulások a vagyoni típusú helyi adók bevallási kötelezettségét alapvetően nem érintették. Egyes esetekben 2015. január 1-jétől az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) alapján az önkormányzati adóhatóság a telekadót a már rendelkezésre álló adatok alapján is előírhatja, ha az adózó az adóbevallását nem nyújtja be.
Az adóhatósági adómegállapítás az adózót a bevallási kötelezettsége alól azonban nem menti fel és elsődlegesen az adókötelezettséget továbbra is bevallás útján kell teljesíteniük az érintetteknek. Alapvetően a helyi adózást a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Hatv.), valamint e jogszabály felhatalmazása alapján született helyi önkormányzati rendeletek, szabályozzák.
Jó hír az ecseri adózóinknak, hogy 2015. évtől Ecseren az telekadó mértékek nem nőttek, a kedvezmények sem szűkülnek, így idén sem kell több adót fizetni az ingatlantulajdonosoknak.
2015. január 1-jétől Ecser Nagyközség területén helyi vagyoni típusú adóként egyedül telekadót kell fizetni a tulajdonosoknak.
Az anyagi jogszabályokat a Hatv., valamint Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő Testületének 19/2012.(XI.28.) számú telekadóról szóló önkormányzati rendelete, az eljárási szabályokat az Art. szabályozza.
Az ún. kivetéses helyi vagyoni típusú telekadóban az adó alanya (tulajdonos/ok) bevallásának benyújtásával jelenti be adókötelezettségét az önkormányzati adóhatóság számára, illetve változtatja meg adókivetését.
Önkormányzati adóhatóságunk felhívja a Tisztelt Adózók figyelmét arra, hogy Ecseren a helyi vagyoni típusú telekadóban az adókötelezettség keletkezését, (változását), illetve megszűnését követő 15 napon belül - az előírt adóbevallás nyomtatványon - kell bevallását benyújtaniuk az adóhatóság felé. Az telekadóban a változás az adóév első napján (2015. január 1.) fennálló állapot alapján következik be. Így ettől az időponttól nyílik meg a bevallás teljesítésének kötelezettsége is, azaz az adóév első napját (2015. január 1.) követő 15 napon belül (2015. január 15-éig) kell a bevallási kötelezettségeknek eleget tenni az érintett adóalanyoknak.
A telekadó ún. kivetéses jellege miatt az adózóknak nem kell minden évben bevallást tenniük, hanem csak abban az esetben, ha a saját személyes vagy az ingatlan adataiban olyan változás következett be a múlt (2014.) évben, ami kihat a következő 2015. évi telekadó megállapítására.
Ilyen adókötelezettséget érintő változás lehet, amit már az adóalanyoknak be kell vallania: vétel, eladás, öröklés, ajándék, csere, adókedvezmény igénybevételéhez való jogosultság változása, ingatlan lebontása, megszűnése, vagyoni értékű jog szerzése, vagyoni értékű jog megszűnése, jognyilatkozat megváltoztatása, alapterület változás, használatbavételi engedély megszerzése, lakcímváltozás, funkció vagy használati mód változása stb.

Fontos azt is tudni, hogy ingatlan adás-vétel esetén az eladót, és vevőt (szerző felet) egyaránt terheli a bevallási kötelezettség. Az eladó esetében a bevallás benyújtásával kerül megszüntetésre az adókötelezettség az adott ingatlan vonatkozásában, míg a vevő esetében a bevallás benyújtásával kerül előírásra az telekadó. Ha tehát például Ön 2014. évben Ecseren telket értékesített és egyben vásárolt is, ebben az esetben egy telekadó bevallást az értékesített telekről, egyet pedig a vásárolt telekről is kell készítenie. Azaz, ebben az esetben kettő változás bevallást is be kell adnia az önkormányzati adóhatóságunk felé.
Az önkormányzatok a Hatv. értelmében kötelesek honlapjukon közzétenni a helyi adórendeletek szövegét, az adórendeletek módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét, valamint a rendszeresített bevallási, bejelentkezési nyomtatványokat, az elérhetőségi információkat. Egyidejűleg a Magyar Államkincstár honlapján https://hakka.allamkincstar.gov.hu/ is elérhetőek az országos adatok.
Összefoglalva: mind az adókötelezettség keletkezéséről, mind annak megszűnéséről, illetve bármilyen, a tulajdonost, illetve az adótárgyat (telket) érintő változásról az érintett adózóknak bevallási kötelezettséget kell teljesíteniük. Erre a célra a telekadó bevallási nyomtatvány szolgál.
Felhívjuk a Tisztelt Adózók figyelmét arra, hogy a bejelentés elmulasztása mulasztási bírság megállapítását vonhatja maga után, ennek mértéke akár több százezer forint is lehet. [Art. 172. § (1) bekezdés]
Tekintettel arra, hogy január 15-éhez több adókötelezettség (magán-pálinka főző berendezések bejelentése, iparűzési változások bejelentése ) is kapcsolódik, így célszerű a gyorsabb és kényelmesebb kiszolgálása érdekében telefonon információt kérni.
Az önkormányzati adóhatóság (Ecser, Széchenyi u. 1.) félfogadási időpontjai:
Hétfő: 08.00-18.00
Szerda: 08.00-16.00
Péntek: 08.00-12.00
Köszönjük, hogy tájékoztatónkat elolvasta és bevallási kötelezettségét időben teljesíti.

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Adóhatósága


honlapkészítés: dupai