Tájékoztató

Az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény (a továbbiakban: Erdő tv.) értelmében - erdőgazdálkodásunk hagyományainak megfelelően, közérdekből minden erdőben- az FVM Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területileg illetékes Erdészeti Igazgatóságai (a továbbiakban: Erdészeti Igazgatóság) által jóváhagyott, legalább tíz évre szóló üzemterv szerint kell gazdálkodni.
Az Erdő tv. 14.§-a alapján az erdőgazdálkodó a körzetben lévő teljes területére vonatkozó üzemterv elkészítéséről az FVM miniszter által jóváhagyott körzeti erdőtervnek az erdőgazdálkodó adatai, előírásai és iránymutatásai felhasználásával köteles gondoskodni.
A körzeti erdőterv elkészítése állami feladat, melynek végrehajtásával kapcsolatosan tájékoztatom, hogy 2009. év folyamán Igazgatóságunk Ecser Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának illetékességi területéhez tartozó erdőterületeken terepi felvételeket végez márciustól az év végéig. Munkatársainkat a munkák elvégzésére jogosító okirattal (arcképes hatósági igazolvánnyal) látjuk el.
A terepi felvétel pontos időpontjáról Igazgatóságunk megkeresésük alapján tájékoztatást ad.
A tervezés során szakmai szempontok mellett az Erdő tv. 25. §-ában előírt kötelezettségünk a helyi (erdőgazdálkodói, önkormányzati) elképzeléseket és javaslatokat megismerni és lehetőség szerint figyelembe venni. Ennek érdekében a tervezés során az erdőgazdálkodók az érdekképviseleti szervük véleményének kifejtésére is módot kapnak úgy, hogy meghívhatják az érdekképviseleti szerv képviselőjét –akinek képviseleti jogát teljes bizonyító erejű okirattal kell igazolnia- véleményadásra.
A hatályos jogszabályok értelmében az erdőtulajdonosok „közérdekből tűrni kötelesek” a kár okozásával nem járó valamennyi terepen folytatott tevékenységünket, értve ezalatt a birtokra külön engedély nélkül való belépési jogosultságunkat is. Ezzel kapcsolatban számítunk megértő együttműködésükre.
A hatályos szabályozás szerint az erdőterületek határainak a terepen felismerhetőnek kell lenniük. Ennek érdekében az erdőgazdálkodók kötelesek az erdőterületük külső határvonalait, jellemző töréspontjait terepen jól látható módon állandósítani.
A határok megjelölhetők a töréspontokra elhelyezett határdombokkal, a határon álló fákra összeláthatóan 1,5 -1,7 m magasságban festett fehér gyűrűvel, vagy 4 m széles határnyiladék vágásával. Felhívom figyelmüket, hogy amennyiben határnyiladék kivágása szükséges, arra előzetesen engedélyt kell kérniük Igazgatóságunktól.
A tényleges terepi állapotok (művelési ág, területi határok) és a földnyilvántartási adatok egyezőségének biztosítása az erdőgazdálkodó feladata.

Budapest, 2009. január 8.

Klemencsics András
igazgató

honlapkészítés: dupai