Megtartotta alakuló ülését a Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

2014. október 20-án, hétfőn tartotta meg alakuló ülését az újonnan megválasztott Képviselő-testület. A Himnusz eléneklése után Seregélyné Szentesi Tünde, a Helyi Választási Bizottság elnöke ismertette az október 12-i szavazás eredményét, majd a képviselők esküt tettek.
A Helyi Választási Bizottság elnökétől átvették megbízólevelüket településünk megválasztott önkormányzati képviselői.
Ezután került sor a polgármester eskütételére és megbízólevelének átadására.
A képviselők titkos szavazással, a polgármester javaslatára Szilágyi Károlyt választották meg társadalmi megbízatású alpolgármesternek.
Szilágyi Károly letette az alpolgármesteri esküt.
Az eddigi bizottsági struktúrát érintetlenül hagyva a következő bizottságok jöttek létre:

Oktatási és Szociális Bizottság:
Elnök: Szeverné Csekei Csilla
Elnökhelyettes: Dr. Kóspál Lajos
Tagok: Szilágyi Szilvia
Del Mediconé Czifra Mónika
Szatmári Zsuzsanna

Pénzügyi Bizottság:
Elnök: Horváth Tamás
Elnökhelyettes: Dr. Gózony Gábor
Tagok: Szeverné Csekei Csilla
Horváth Zsolt Péter
Oláh Gábor

Ügyrendi Bizottság:
Elnök: Dr. Kóspál Lajos
Elnökhelyettes: Horváth Tamás
Tag: Szeverné Csekei Csilla

A bizottságok nem képviselő tagjai is esküt tettek. A Képviselő-testület tagjai úgy döntöttek, hogy nem állapítanak meg maguknak tiszteletdíjat, csupán havi 8000-Ft értékű telefon költséget.
A képviselők tájékoztatást hallgattak meg az összeférhetetlenségi szabályokról, a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről. Megbízást adtak a Szervezeti és Működési Szabályzat újjáalkotására és a gazdasági program kidolgozására. Már az alakuló ülésen is módosították a Szervezeti és Működési Szabályzatot.


Szilágyi Szilvia átveszi megbízólevelét

Csoportkép a külső bizottsági tagokkal

Szeverné Csekei Csilla

A külső bizottsági tagok eskütétele

Gál Zsolt polgármester átveszi megbízólevelét Seregélyné Szentesi Tündétől, a Helyi Választási Bizottság elnökétől

honlapkészítés: dupai