Tájékoztató a Pedagógiai Szakszolgálat működéséről

A köznevelési törvény rendelkezése szerint a szülő és a pedagógus nevelőmunkáját, valamint a nevelési-oktatási intézmény feladatainak ellátását Pedagógiai Szakszolgálat segíti.
A legtöbb ember ehhez az információhoz jut hozzá a Pedagógiai Szakszolgálattal kapcsolatosan. Azt gondolom, ennél sokkal többről van szó.

A mai társadalomban a tudás, az iskolázottság, az előrejutás a társadalmi beilleszkedés alapja. Az olyan gyermekek, akik a hagyományos nevelésre, képzésre, oktatásra csak korlátozottan alkalmasak, vagy alkalmatlanok, külön odafigyelést igényelnek. Ez nem jelent minden esetben súlyos állapotot, jelentős elmaradást. Gondoljunk csak a beszédhibával küszködő gyermekekre, vagy a kisebb mértékű fejlődési lemaradás miatt, korosztályuk átlagához képest egyes területeken gyengébb teljesítményt nyújtó, illetve az átmenetileg pszichés megsegítést igénylő gyermekekre. Az ő ellátásuk is szakszolgálati feladat. Elmondható, a magyar jog előremutató és példa értékű. Ezeket a gyermekeket a pozitív diszkrimináció elvén előnyökben részesíti, ezzel is az esélyegyenlőtlenség csökkentésére törekszik. Ebben a szép és nemes feladatban a Pedagógiai Szakszolgálatoknak jelentős szerepe van. Szűrések révén megtalálja ezeket a gyermekeket, vizsgálatokkal diagnosztizálja őket, szakértői véleményt készít - hiszen szakértői vélemény nélkül a gyermek nem tarthat igényt a különleges szolgáltatásokra (pl. az állapotának megfelelő egyéni vagy csoportos fejlesztés, felmentés tantárgyak értékelése, minősítése alól stb.) -, fejlesztést biztosít a számukra. Tehát a Pedagógiai Szakszolgálatok a köznevelési rendszer fontos szereplői, hiszen a köznevelési törvény által szabályozott lépésekhez, külön e célra előírt pedagógiai, pszichológiai és orvosi vizsgálat elvégzésére van szükség, ami a Pedagógiai Szakszolgálat keretein belül valósul meg. Ezzel a tevékenységgel gyerekeket jogi kategóriákba sorolnak, a gyermekek életsorsát befolyásoló jelentős döntéseket hoznak. Sok esetben a Pedagógiai Szakszolgálat a színhelye a gyerekek fejlesztésének is, ezzel esélyegyenlőséget biztosítva számukra. Mindez óriási szakmai, jogi, etikai felelősség.

2013. január 1-ig Üllő Város Humán Szolgáltató Központ tagintézményeként, mint Nevelési Tanácsadó működtünk. 2013. január 1. napjával leváltunk a Humán Szolgáltató Központról, a KLIK fenntartása alá kerültünk. 2013 szeptemberében megalakult a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat, amelynek Üllői Tagintézményeként látjuk el a feladatainkat. A Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat (PMPSZ) élén főigazgató áll, a tagintézményeket igazgató vezeti.

A jogszabályi változások következtében ellátási területünk jelentősen megnőtt, hiszen a PMPSZ tankerületi illetékességű tagintézményeként, a Vecsési járásban kell ellátnia a pedagógiai szakszolgálati feladatokat.
Korábban csak Üllő városra (11.000 lakos, 5 óvoda és 760 fős iskola) terjedt ki az ellátási kötelezettségünk. Ez most kibővült Vecsés (21.000 lakos, 5 óvoda és 3 iskola), Maglód (11.000 lakos, 2 óvoda és 875 fős iskola), Ecser (3.500 lakos, 2 óvoda és 1 iskola) településekkel, mindez komoly mértékű feladat többletet eredményezett.

2013 szeptemberében 7 fő szakalkalmazottal kezdtük a tanévet, jelenleg 10 fővel látjuk el a szakfeladatokat, és folyamatban van 1 gyógypedagógus felvétele. Tehát létszámunk lassan, de folyamatosan bővül. Munkánkat 1 pedagógiai asszisztens és egy ügyviteli dolgozó segíti.
Az illetékességi területünkön élő gyermekek ellátásához azonban minimálisan 27 főre lenne szükség. Ez a nagymértékű státusz hiány okozza, hogy jelenleg nem tudunk minden felmerülő igényt kielégíteni. Mindezért kérjük a szülők, pedagógusok, intézmények türelmét, és megértését!

Szakmai programunk röviden a következő:
Munkánk során a gyermek mindenekfelett álló érdekét tartjuk a legfontosabbnak.
Célunk a szolgáltatói szerep erősítése, valamint a segítségnyújtás, és az intervenció a gyerekek, szülők, pedagógusok számára. A törvények, etikai szabályok fokozott betartása átfogja az intézményi munka egészét. Az intézmény szakmai munkájában célként tekinti a magas színvonalú szakmai tudást.

Jelenleg a PMPSZ Üllői Tagintézménye 10 szakalkalmazottal, és 2 pedagógiai munkát segítő munkatárssal a nevelési tanácsadás, korai fejlesztés, logopédiai, és a szakértői bizottsági tevékenység szakfeladatokat látja el.

Szeretettel várjuk a szolgáltatásainkat igénybevevő gyermekeket, szülőket, pedagógusokat, intézményeket! Biztos vagyok benne, hogy a legtöbb problémára közösen találunk megoldást. Munkatársaimmal minden esetben erre törekszünk.

Forduljanak bátran Vékonyné Hegedűs Andrea pedagógiai asszisztens kolléganőhöz, készségesen válaszol kérdéseikre, szükség esetén bővebb tájékoztatást nyújt aktuális problémáik megoldásával kapcsolatosan!

Elérhetőségeink:
Postai címünk: 2225 Üllő, Pesti út 98.
Telefonszámaink: 06 29 321 904, valamint 06 30 684 7972
E-mail címünk: pmpsz.ullo@upcmail.hu

József Éva
mb. igazgató


honlapkészítés: dupai