Kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította a Kormány az Ecseri Laky Ilonka Általános Iskola bővítését

Augusztus 27-i ülésén módosította a Kormány a 141/2014. (IV. 30.) számú határozatát. A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló rendelet mellékletébe bekerült az ecseri tanterem fejlesztés is.

A rendelet megjelöli az eljáró hatóságokat. Mentesíti a beruházást az építészeti-műszaki tervtanácsi vélemény beszerzése alól. Nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni és településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.
A szakhatóságok az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére előzetes szakhatósági állásfoglalást adnak ki.
A közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntések fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóak.
A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program részét képező beruházások hivatalos közbeszerzési tanácsadója, beruházáslebonyolítója és építési műszaki ellenőre kizárólagos joggal a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.

Az Ecseri Laky Ilonka Általános Iskolában megnövekedett a tanulólétszám, ezért szükséges az épület bővítése. A jelenlegi tervek szerint az utcafronti szárny új szinttel bővül. Ott kerül megépítésre három tanterem, egy csoportszoba és a vizesblokk. A földszinten akadálymentes mosdó épül és a főbejárat is akadálymentessé válik. A beruházási összeg 75 %-át az állam, 25 %-át a Nagyközségi Önkormányzat fedezi.


honlapkészítés: dupai