Pályázati hirdetmény föld haszonbérletre

Ecser Nagyközségi Önkormányzata (2233 Ecser, Széchenyi utca 1.)
pályázat útján kívánja haszonbérbe adni az alábbi – természetben Ecser Északi határában az M0 autóút mellett található – önkormányzati tulajdonú Ecser külterület 06/53. hrsz.-ú 3 ha 4417 m2 területű termőföldet.

A haszonbérlet időtartama 2015. január 1-től 2019. december 31-ig (5 év).
A haszonbérleti díj összege a mindenkori földalapú támogatás 50 %-a.

Pályázni jogosult bármely természetes és jogi személy. A pályázati ajánlatot írásban, zárt borítékban kell benyújtani, s annak tartalmaznia kell:
a.) a pályázó nevét és címét,
b.) a haszonbérbe venni kívánt ingatlan hrsz.-át, területét,
c.) nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati feltételeket elfogadja.

A pályázati ajánlatot Ecser Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalhoz (2233 Ecser, Széchenyi u. 1.) címezve kell benyújtani, határideje: 2014. augusztus 15.

Felhívjuk a T. haszonbérlők figyelmét, hogy a Mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény IV. fejezetében foglaltak figyelembe vételével jogosult pályázni.

Az ingatlanok haszonbérleti jogát az a pályázó nyeri meg, aki a legmagasabb haszonbérleti díjat ajánlja.

A pályázatok elbírálásának időpontja: a pályázat benyújtását követő Képviselő-testületi ülés. Érdeklődni Ecseri Polgármesteri Hivatal 6-os szobájában Urr Attilánál lehet. : 06-29/335-161/108 mellék.


honlapkészítés: dupai