Járási önkéntes mentőcsoportok gyakorlata

2014. július 17 - 18-án, Gyálon került sor a Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség területén lévő négy járás önkéntes mentőcsoportjainak - a Dabasi, a Gyáli, a Monori „KŐHÍD” és a Vecsési mentőcsoportok - eskütételére, valamint rendszerbeállító és egyben Nemzeti Minősítő gyakorlatára.
A gyakorlat 17-én délelőtt riasztással kezdődött, majd 18-án 17. 00 órakor, a megjelent, összesen 47 fő részére a készenlét elérésével vette kezdetét a tervezett program. A megnyitót követően az önkéntesek esküt tettek. Ezt követően rövid munkavédelmi felkészítés következett, majd a helyzetbeállítás alapján megkezdődött a gyakorlat. A mentőcsoportok mindegyike - a helyi, járási sajátosságok figyelembe vételével - alapvető vízkár-elhárítási tevékenység területére alapozta munkáját. A gyakorlatban végrehajtandó feladatok három különböző műveletet fogtak össze. Így a monori csoport egyik eleme meglévő búvár készségeit a gyakorlat helyszínéhez közeli bányatóban végrehajtott merüléssel bizonyította. A dabasi csapat részéről motoros sárkányrepülők bevonásával a légi felderítés terén alkalmazta speciális képességét. A vecsési csapat vöröskeresztesei biztosították a gyakorlatba bevontak élelmezési ellátását helyben készített szendvicsek és hűtött ásványvíz kiosztásával. A gyáli csoport a másik három mentőcsapat jelen lévő személyeivel együttműködve, a Gyáli (I) csatorna partján vízkár-elhárítási műveleteket hajtott végre a Közép- Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság helyi szakembereinek irányításával. A műveletek összehangolását a Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség által, a gyakorlatra létrehozott helyi operatív csoporton keresztül a mentőcsoportok parancsnokai aktív, hatékony rádiókommunikáció fenntartásával biztosították.

A gyakorlaton mind a négy járási hivatal vezetője, illetve képviselője megjelent. A Magyar Polgári Védelmi Szövetség Pest Megyei Szervezetének elnöke is megtisztelte jelen létével a gyakorlaton részt vevőket.

A gyakorlat során végrehajtott tevékenységek értékelését a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság polgári védelmi főfelügyelője Ivanics Dénes tű. alezredes által vezetett bizottság hajtotta végre. Az önkéntesek által végrehajtott tevékenységek alapján mind a négy járási mentőcsoport megfelelő minősítéssel zárta a gyakorlatot.

Fotó: Katasztrófavédelem


honlapkészítés: dupai