Zajgátló védőövezet kijelölési eljárása a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér vonatkozásában

A Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala (1675 Budapest, Pf.: 41.) (a továbbiakban: Hatóság) a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér zajgátló védőövezet kijelölésével kapcsolatosan folyamatban lévő eljárásban a következő értesítést küldte:

Az eljárás része, hogy a Hatóság az érintett önkormányzatok lakossága részére közmeghallgatást tart. A repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének szabályairól szóló 176/1997. (X. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 20. § (4) és (5) bekezdése értelmében a zajgátló védőövezet terveit a közmeghallgatás előtt legalább 30 napon át nyilvánosan megtekintésre közzé kell tenni. A nyilvános megtekintés helyét és idejét az érintett önkormányzatok helyi lapjaiban vagy egy országos napilapban közzé kell tenni, és megadott időpontokban biztosítani kell az érdeklődők számára az esetleges felmerülő kérdések szakszerű megválaszolásának lehetőségét.
A zajgátló védőövezet tervei, mellékletei az Ecseri Polgármesteri Hivatalban (Ecser, Széchenyi u. 1.) ügyfélfogadási időben megtekinthetőek.
A közmeghallgatás pontos időpontja és helyszíne később kerül meghatározásra.


honlapkészítés: dupai