A Hagyományőrző körről

A rendezvény megnyitásaként Aszódi Csaba András, a Hagyományőrző kör elnöke köszöntötte a megjelenteket.

Marcinkóné Langó Márta tartotta a kör pénzügyi beszámolóját.
Eszerint a Hagyományőrző kör bevételei szerencsére több forrásból tevődnek össze: 2007. évben támogatta az egyesületet az Országos Szlovák Önkormányzat, a Nemzeti Civil Alap, a Magyar Államkincstár, az Ecserért Községfejlesztő és Szépítő Egyesület, az Ecseri Szlovák Önkormányzat, a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium.
Tagdíjat 169-en fizettek. A személyi jövedelemadó 1 %-ából is folyt be pénz, valamint könyveladásból és a temetői lélekharang üzemeltetéséből.
A bevételek mindösszesen 3.279.000-Ft-ot tettek ki.

A kiadások közül a legnagyobb tétel a kápolna építése volt. Sokat költöttek a Grassalkovich nap megrendezésére, a Tájházra, a Hajdani Ecser című könyv kiadására. Ezenkívül gondot fordítottak népviseleti ruhák vásárlására, illetve az ezekhez való cipők beszerzésére. A néptánccsoportok utaztatása, a kísérő zenekar díja is sokba kerül. A kiadások összege 3.616.000-Ft volt. Az előző évek gazdálkodása eredményeként a maradvány 790.000-Ft volt.

2008. évben a támogatók között volt a Polgármesteri Hivatal, a Magyar Államkincstár, a Községfejlesztő és Szépítő Egyesület.
A kiadást a fellépések, a könyvkiadás, a táncoktatás, a nyári tábor, és a buszbérlés jelentett. Augusztus hónapban az egyenleg 510.000-Ft volt.

Sosovicza Jánosné a nyugdíjas tánccsoport munkájáról szólt, majd az általa vezetett gyerekcsoportról beszélt. Az óvodás táncos gyerek kevés volt.

Harazin Piroska az úgynevezett középső tánccsoport munkájáról számolt be. Kiemelte, hogy felléptek az Országos Táncház találkozón. A nyári szünet után heti egy próbával készülnek. A csoportot általános és középiskolások alkotják.

Petrovits Viktória a felnőtt csoport tevékenységét ismertette. 2007-ben 20 fellépésük volt. Részt vettek többek között az Országos Szlovák Napon, szerepeltek a Főtér műsorában a Magyar Televízióban. Legnagyobb próbatétel elé a váci fellépés állította őket, ahol önálló műsort adtak.

Aszódi Csaba a jövőbeni tervekről adott tájékoztatást.
Novemberben Mátyásföldön lépnek fel, előtte megrendezik a szokásos temetői áhítatot.
Decemberben gyermek néptánc találkozót szeretnének szervezni. A VIII. kerületi Szent József Templomban ismét mise lesz Ecserért és az Ecseriekért. Karácsony előtt Betlehemezni fognak a gyerekek.
2009. márciusában folytatják a József napi mesék címet viselő találkozójukat, ahol az idősek visszaemlékezéseit gyűjtik össze.
A középső csoport képzésére tánctanárt fogadnak.
Tervezi a Hagyományőrző kör az ecseri templom falán lévő I. világháborús emléktábla felújítását. Ugyancsak a templom épületén szeretnék kicserélni a bejárat feletti üveget. Erre pályáznak. Régi imakönyveket akarnak elhelyezni a templomban.
Az Országos Szlovák Önkormányzat beruházásra 1 millió forintot biztosít, melyet hasznosan akarnak felhasználni.
Végül köszönetet mondott azoknak, akik támogatták az egyesületet, a hagyományőrzés ügyét.

A közgyűlés vezetőségválasztással zárult. A Tagság újraválasztotta az eddigi vezetőséget.
Elnök: Aszódi Csaba András
Titkár: Jármai Ildikó
Vezetőségi tagok: Sosovicza Jánosné és Harazin Piroska.

Szeptember 14-én vasárnap a katolikus egyházzal együttműködve az Attila utcai Panenka Mária szoborhoz zarándokolt a tagság egy körmenet keretében.

honlapkészítés: dupai